تاییدیه حرفه ای آموزش


بعد از گذراندن یک دوره‌ی آموزشی معمولا شرکت‌ها نسبت به توانایی علمی و فنی آن مهارت آموخته برای به کار گیری آن مهارت تردید دارند.

از طرفی این مسئله برای افراد نیز دردسرساز شده است. زیرا هم نمی توانند به دیگران ثابت کنند که مهارت لازم برای انجام مهارت های آموخته شده شان را دارند و هم به دلیل نبود تصدیق آموزش ، شرکت ها تمایلی به استخدام و جذب آن ها ندارند!

تنها راه حل گرفتن نمونه های تست کار توسط کارفرمایان برای رسیدن به این جواب است!

در حالی که بعضی از تخصص ها را نمی توان در جلسه ی مصاحبه و مراحل استخدام آزمود و از طرفی در صورت نبود تخصص توسط این اشخاص ، هزینه های جذب مجدد کارجویان جدید ، هزینه های جدیدی را به شرکت ها تحمیل می کند.

از این رو دانش پژوهان مبتکر راهکارهای نوین  آموزشی و مهارت محور بر آن شده تا با صدور تاییدیه های تصدیق آموزش تنها و تنها برای افرادی که بتوانند آزمون های مقطعی در حیطه ی آموخته شده را پشت سر بگذرانند ، صادر می شود و بدین ترتیب کار آموختگان حرفه ای از غیر حرفه ای متمایز شده و این مسئله منفعتی دو جانبه برای کارآموز و کارفرما را در پی خواهد داشت.

نمونه ی تاییدیه ی تصدیق آموزش را در زیر می توانید ملاحظه کنید:

لیست اساتیدی که در صدور تاییدیه ی تصدیق آموزش با دانش پژوهان همکاری دارند ، به شرح زیر است :

استاد یحیی علوی استاد مهدی سلیمانی استاد محمد پیام بهرام پور
استاد احمد حلت استاد سعید وفایی استاد احد حیدری
استاد مجتبی پیرزاد استاد بابک بهبودی استاد فرخ دیبا
استاد پرویز درگی استاد علیرضا تیموری استاد پویا ودایع
استاد اوژن استوار استاد فرامرز سنجابی استاد کامران صحت
استاد حمید حسین پور استاد فاطمه السادات روحانی استاد نیما کیمیایی
  استاد احمد حسین زاده استاد مهدی میرزایی

و ده تا استاد مطرح دیگر.....

امکان صدور تاییدیه فقط برای افرادی فراهم است که آن دوره ی آموزشی را در دانش پژوهان طی کرده باشند و بدون طی کردن یک دوره ی آموزشی ، امکان صدور تاییدیه برای آن اشخاص وجود ندارد.

برای ارسال درخواست تاییدیه شماره تماس خود را در فرم زیر تکمیل نموده و ارسال کنید تا کارشناسان آموزش ما با شما تماس بگیرند.