درخت آرزوها ، دانش پژوهان

درخت آرزوها ، دانش پژوهان

صادق پورمحمدی


اگر قرار باشد پرسنل انگیزه و نیروی کافی برای رسیدن به اهداف سازمان و کاربران و در درجه ی دوم اهداف خودشان را داشته باشند ، باید توانایی ایده پردازی و ساختن آرزوها و تلاش برای رسیدن به آنها را داشته باشند. به همین منظور ما درخت آرزوها را طراحی کردیم تا هرگز یادمان نرود به چه چیزهایی می خواهیم برسیم و کجا بوده ایم و به کجا می رویم.


نظرات

ارسال دیدگاه