دانش پژوهان
ورود / ثبت نام

شما با موفقیت وارد شدید! لطفا منتظر بمانید...

خطا در ارسال فرم لطفا فیلد ها خود را بررسی نمایید!

شما با موفقیت ثبت نام شدید! لطفا منتظر بمانید...

خطا در ارسال فرم لطفا فیلد ها خود را بررسی نمایید!

سمینارها


همایش ملی سالانه ی معماری داخلی و دکوراسیون

دانش پژوهان در طی سال های گذشته به عنوان یکی از پرچمداران آموزش در زمینه معماری داخلی و دکوراسیون با برگزاری همایش های ملی و تخصصی در این زمینه، با همکاری حامیان همایش تلاش همه جانبه خود را برای نمایاندن این تخصص به عنوان یک فعالیت حرفه ای مهارتی به کار بسته و نتایج درخشانی نیز در تعامل و تقابل با نیروی متخصّص، سرمایه گذاران این عرصه و دانشجویان و افراد داشته است.

برگزاری هفت دوره همایش تخصصی (علمی-پژوهشی) در زمینه تخصصی معماری داخلی و دکوراسیون در دانش پژوهان رهیافت های فراوانی داشت که تحلیل و بررسی نتایج عملیاتی آن انرژی و فرصت فراوان می طلبد. این بار در آغاز برگزاری هفتمین دوره دیدگاه و چشم انداز برگزارکنندگان و دبیران همایش در بخش های مختلف، مبتنی بر اتکاء بر رویکردهای نور و نورپردازی در طراحی معماری داخلی و دکوراسیون است، چرا که اساس راهبردهای مدیریتی و دیدگاه  نوین دانش‌پژوهان بر مبنای افزایش توانمندی افراد در محیط های اجرایی و حرفه ای است.

حاصل این همایش های سالانه در قالب کتاب هایی در زمینه ی معماری داخلی و دکوراسیون به چاپ رسیده و از این طریق ماحصل این همایش ها به جامعه ی آکادمیک کشور تقدیم می شود.

 


خطا در ارسال دیدگاه

لطفا فیلد های خالی را تکمیل نمایید

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد

با تشکر!

خطا در ارتباط با سرور

لطفا اندکی بعد تلاش فرمایید!

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد

کاربرگرامی بزودی با شما تماس خواهیم گرفت

کاربرگرامی اطلاعات شما ثبت شده است

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

خطا در ارسال فرم

لطفا اطلاعات ورودی مانند تلفن همراه را چک فرمایید