بازی سازی با موتور unity (مقدماتی)

رویاهات رو به بازی تبدیل کن

https://dpe.ac/storage-dpe-ac_mehrlms_ir/theme/video.mp4
بازی سازی با موتور unity (مقدماتی)
بازی سازی با موتور unity (مقدماتی)

ساعت آموزشی: 0 ساعت

طول دوره: 0 روز

کاربران: + 1000

قیمت: 399,000 تومان

ثبت نام آنلاین

توضیحات

    $course->title

  • ساعت
  • روز
  • 13903 +
  • 399,000 تومان

اساتید این دوره


میلاد صاحب نظر

میلاد صاحب نظر

نظرات

ارسال دیدگاهبرای ثبت نام این دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین

سایر دوره های مشابه