مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

https://dpe.ac/storage-dpe-ac_mehrlms_ir/theme/video.mp4
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

ساعت آموزشی: 0 ساعت

طول دوره: 0 روز

کاربران: + 1000

قیمت: 638,000 تومان

ثبت نام آنلاین
    $course->title

  • ساعت
  • روز
  • 11347 +
  • 638,000 تومان

اساتید این دوره


نظرات

ارسال دیدگاهبرای ثبت نام این دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین

سایر دوره های مشابه