آموزش نرم افزار پارسیان

آموزش نرم افزار پارسیان

https://dpe.ac/storage-dpe-ac_mehrlms_ir/theme/video.mp4
آموزش نرم افزار پارسیان
آموزش نرم افزار پارسیان

ساعت آموزشی: 0 ساعت

طول دوره: 0 روز

کاربران: + 1000

قیمت: 798,000 تومان

ثبت نام آنلاین

توضیحات

سر فصل های دوره

    $course->title

  • ساعت
  • روز
  • 11338 +
  • 798,000 تومان

اساتید این دوره


علیرضا طاهری

علیرضا طاهری

نظرات

ارسال دیدگاهبرای ثبت نام این دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین

سایر دوره های مشابه