آموزش نرم افزار نوآوران

آموزش نرم افزار نوآوران

https://dpe.ac/storage-dpe-ac_mehrlms_ir/theme/video.mp4
    $course->title

  • ساعت
  • روز
  • 11266 +
  • 638,000 تومان

اساتید این دوره


داریوش مجدم

داریوش مجدم

فارغ التحصیل رشته حسابداری
حسابرس ارشد موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
رئیس حسابداری شرکت پارت چوب شاد
مدیر مالی شرکت دارو بهداشت آسیا
مدیر مالی شرکت پاک شمیم اسپانه
مشاور مالی شرکت پخش مهر مهتاب
مدیر مالی شرکت ترام چاپ سپاهان

نظرات

ارسال دیدگاهبرای ثبت نام این دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین

سایر دوره های مشابه