پرداخت از طریق واریز به حساب موسسه

یکی از راه های پرداخت هزینه ی دوره ها ، پرداخت از طریق واریز به حساب موسسه می باشد. 

شماره حساب بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان :
۸۲۲۵۰۳۰۷

 

تذکر بسیار مهم :
دانش پذیران گرامی حتی در صورت ثبت نام به صورت کارت به کارت و غیر آنلاین، می بایست کلیه قوانین در آیین نامه انضباطی را مطالعه نموده باشند سپس به واریز وجه اقدام کنند.