همکاری در فروش

ثبت-شرکت-مناطق-آزاد

واحد “ آموزش مجازی”  مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان در جهت توسعه آموزش ، پیشرفت جامعه و افزایش علم و دانایی در کشور طرحی را برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته که افراد یا مجموعه هایی که توانایی و پتانسیل همکاری در جهت معرفی دانش پذیر به مرکز را دارند ، می توانند به ازای معرفی هر دانشجو به مرکز درصدی به عنوان پورسانت دریافت نمایند.

 

جهت همکاری با مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان می توانید با شماره   ۰۳۱۳۶۶۸۸۵۷۵   تماس حاصل فرمائید. یا درخواست خود را به آدرس ایمیل  info@dpe.ac   ارسال نمایند.