معرفی سامانه LMS

در سامانه ی آموزش الکترونیک دانشپذیران میتوانند از مطالب آموزشی بصورت آنلاین استفاده نمایند. برای استفاده از خدمات سامانه اموزشی پس از ورود به سامانه آموزشی بر روی گزینه محتوای آموزشی مشابه تصویر زیر کلیک نمایید.

۱

سپس مشابه تصویر بر روی گزینه مشاهده فصل ها کلیک نمایید.

۲

در این قسمت میتوانید تمامی مباحث و فصل های آموزشی را مشاهده نمایید. مواردی که به رنگ خاکستری هستند هنوز توسط دانشپذیر مشاهده نشده اند.

۳

با کلیک بر روی هر گزینه می توانید سرفصل های آن را مشاهده نمایید.

۴

با کلیک بر روی هر سرفصل می توانید محتوای آموزشی مربوطه را مشاهده نمایید. محتوای آموزشی می تواند شامل : ویدئو، متن و یا فایل دانلودی باشد. توجه داشته باشید برای مشاهده ی محتوای هر فصل باید حتما فصل های پیش از آن را مطالعه کرده باشید، در غیر این صورت امکان مشاهده محتوا وجود ندارد.

۵

پس از مطالعه ی همه ی زیر فصل ها گزینه ی کنار فصل به رنگ سبز درمیآید.

***زمان مطالعه برای هر فصل محدود و متغیر می باشد. بنابراین به مهلت زمان باقیمانده برای مطالعه توجه داشته باشید.

برای مشاهده میزان پیشرفت خود بر اساس زمان تعیین شده می توانید پس از ورود به سامانه آموزشی روی گزینه “مشاهده گزارشات” کلیک کنید.

۶

پس از کلیک بر روی این گزینه می توانید مدت زمان سپری شده از شروع دوره، مدت زمان باقیمانده و میزان پیشرفت خود را بصورت نموداری مشاهده نمایید.

۷