رهگیری وضعیت ثبت نام

موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان برای اطمینان دانشپذیران از وضعیت ثبت نام و ارسال بسته های آموزشی، امکان رهگیری وضعیت ثبت نام را برای دانشپذیران در سامانه آموزشی قرار داده است.

برای رهگیری وضعیت ثبت نام و ارسال بسته وارد سامانه آموزشی شوید:

button

سپس از منوی آموزش گزینه “دوره های ثبت نامی” را انتخاب نمایید.

۱

در اینجا می توانید تمامی دوره های ثبت نام شده را مشاهده نمایید. اگر بسته ی آموزشی ارسال شده باشد تیک سبز رنگ ارسال بسته، تاریخ ارسال بسته و کد رهگیری مرسوله را میتوانید مشاهده نمایید.

۲