درخواست المثنی گواهینامه

گاهی پیش می آید که گواهینامه صادر شده بدلیل نگهداری نادرست توسط دانشپذیر قابل استفاده نمی باشد.

موسسه آموزش مجازی دانش پژوهان به منظور رضایت بیشتر دانشپذیران امکان صدور مجدد گواهینامه را فراهم نموده است. لازم به ذکر است هزینه ی پرداختی ۵۰درصد هزینه ی گواهینامه اولیه می باشد.

در صورتی که درخواست صدور مجدد گواهینامه دارید روی دکمه زیر کلیک نمایید.

 

Untitled-1