افتخارات مو‌‌ٔسسه

افتخارات موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان در راستای فعالیت های آموزشی افتخارات زیر را کسب کرده است.

 1.  دارای تائیدیه  اداره کل استاندارد استان اصفهان
 2. دارای تائیدیه اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان
 3. دارای تائیدیه دانشگاه جامع علمی کاربردی
 4. شرکت در نمایشگاه های بین المللی استان تهران
 5. شرکت در نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
 6. برگزار کننده چهارمین همایش ملی معماری داخلی و طراحی دکوراسیون
 7. برگزار کننده سومین همایش ملی معماری داخلی و طراحی دکوراسیون
 8. برگزار کننده دومین همایش معماری داخلی و طراحی دکوراسیون
 9. برگزار کننده اولین مین همایش معماری داخلی و طراحی دکوراسیون
 10. موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان برگزار کننده کلاس های آمادگی آزمون ارشد فراگیر پیام نور
 11. موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان برگزارکننده کلاس های آمادگی آزمون ارشد سراسری با همکاری مدرسان شریف
 12. موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان برگزار کننده کلاس های آمادگی آزمون وکالت با همکاری دادآفرین
 13. موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان برگزار کننده  آزمون وکالت با همکاری دادآفرین