استعلام گواهینامه های بین المللی

 

 

استعلام گواهینامه بین المللی  QAL انگلستان

استعلام گواهینامه پایان دوره آموزشی از آکادمی کیو ای ال انگلستان (لاتین) به صورت آنلاین  امکان پذیر می باشد. استعلام آنلاین QAL انگلستان از طریق وب سایت آکادمی کیو ای ال انگلستان امکان پذیر است به این صورت که  با ورود به وب سایت کیو ای ال انگلستان به آدرس www.qalcert.com و کلیک بر روی بخش  training certificates، صفحه ای را مشاهده می کنید که با وارد کردن شماره گواهینامه اطلاعات دانش پذیر مشاهده می گردد.

استعلام گواهینامه بین المللی   DNW  اتریش

استعلام گواهینامه پایان دوره آموزشی از آکادمی DNW  به صورت آنلاین  امکان پذیر می باشد، در واقع گواهینامه بین المللی DNW قابل پیگیری از طریق سایت اصلی شرکت در اتریش می باشد. به این صورت که  با ورود به وب سایت DNW  اتریش به آدرس www.dnw-at.com و کلیک بر روی بخش  Search For Certificate ، صفحه ای را مشاهده می کنید که با وارد کردن شماره گواهینامه اطلاعات دانش پذیر مشاهده می گردد.

استعلام گواهینامه بین المللی ICS کانادا

استعلام ics کانادا از طریق وب سایت آکادمی آی سی اس کانادا با ورود به سایت آکادمی کانادا به آدرس www.icsgroup.org و کلیک بر روی بخش تایید گواهینامه ها صفحه ای مشاهده می کنید که با وارد کردن شماره گواهینامه اطلاعات دانش پذیر مشاهده می شود.

استعلام گواهینامه  بین المللی TUV WORLD  

استعلام TUV World  از طریق وب سایت آکادمی TUV World  امکان پذیر می باشد به این صورت که با ورود به سایت آکادمی به آدرس www.worldtuw.com و کلیک بر روی بخش Certificate  صفحه ای مشاهده می کنید که با وارد کردن شماره گواهینامه اطلاعات دانش پذیر مشاهده می شود.

استعلام گواهینامه  بین المللی EQUAL ASSURANCE   استرالیا

استعلام گواهینامه آکادمی Equal Assurance  به صورت آنلاین  امکان پذیر می باشد. استعلام آنلاین Equal Assurance  از طریق وب سایت آکادمی امکان پذیر است به این صورت که  با ورود به وب سایت Equal Assurance   استرالیا  به آدرس www. equalassurance.com و با وارد کردن شماره گواهینامه اطلاعات دانش پذیر مشاهده می گردد.

 استعلام گواهینامه بین المللی EIQ CERT  انگلستان

استعلام گواهینامه آکادمی EIQ CERT  انگلستان  به صورت آنلاین  امکان پذیر می باشد، در واقع با ورود به وب سایت EIQ CERT  انگلستان به آدرس   www.eiqcerts.com و با وارد کردن  Certificate Number در قسمت register ، صفحه ای را مشاهده می کنید که اطلاعات دانش پذیر را نشان می دهد.

استعلام گواهینامه OXFORD CER انگلستان

استعلام OXFORD CER انگلستان از طریق وب سایت آکادمی OXFORD CER انگلستان قابل انجام می باشد به این ترتیب با ورود به سایت آکادمی OXFORD CER انگلستان به آدرس www.oxfordcert.org و کلیک بر روی بخش Certificate Validation صفحه ای مشاهده می کنید که با وارد کردن شماره گواهینامه اطلاعات دانش پذیر مشاهده می شود.

استعلام گواهینامه  بین المللی  ITCC  انگلستان

استعلام گواهینامه ITCC  انگلستان به صورت آنلاین  امکان پذیر می باشد. استعلام آنلاین ITCC  انگلستان از طریق وب سایت آکادمی امکان پذیر است به این صورت که  با ورود ITCC  انگلستان به آدرس   www.itccertificate.com  و کلیک بر روی بخش  ردیابی گواهینامه های آموزشی ، صفحه ای را مشاهده می کنید که با وارد کردن شماره گواهینامه اطلاعات دانش پذیر مشاهده می گردد.

استعلام گواهینامه  بین المللی ACS  انگلستان

استعلام گواهینامه ACS  انگلستان به صورت آنلاین  امکان پذیر می باشد برای  استعلام آنلاین ACS  انگلستان با ورود به سایت  با آدرس www.icsgroup.org  و کلیک بر روی بخش  validation ، صفحه ای را مشاهده می کنید که با وارد کردن شماره گواهینامه اطلاعات دانش پذیر مشاهده می گردد.