آدرس و تلفن های مرکز

۲

آدرس :

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق جنوبی ، حد فاصل میدان برج و چهار راه فرایبورگ، ساختمان ۵۷، مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان


تلفن ها :

۹۵۰۲۵۵۱۰ ۰۳۱

۰۳۱۳۶۶۸۸۵۷۵


شماره پیامک‌ :

۳۰۰۰۶۰۱۸۸۰


map2