دانش پژوهان
ورود / ثبت نام

شما با موفقیت وارد شدید! لطفا منتظر بمانید...

خطا در ارسال فرم لطفا فیلد ها خود را بررسی نمایید!

شما با موفقیت ثبت نام شدید! لطفا منتظر بمانید...

خطا در ارسال فرم لطفا فیلد ها خود را بررسی نمایید!

پکیج حسابداری پیشرفته

پکیج حسابداری پیشرفته

پکیج حسابداری پیشرفته

پکیج حسابداری پیشرفته

 • پکیج حسابداری پیشرفته ساعت دوره: 20 ساعت
 • پکیج حسابداری پیشرفته طول دوره: 20 روز
 • پکیج حسابداری پیشرفته کاربران: + 100
 • پکیج حسابداری پیشرفته قیمت:
  3750000 تومان
ثبت نام آنلاین
  پکیج حسابداری پیشرفته

  پکیج حسابداری پیشرفته

 • 20
 • 20
 • + 100
 • 3,750,000 تومان

توضیحات

در دوره پیشرفته حسابداری با مباحث در سطوح عملیاتی بالاتری آشنایی پیدا می کنید.

  مدت دوره در برنامه هوشمند

 • آموزش نرم افزار پارسیان
  آموزش نرم افزار پارسیان

  علیرضا طاهری

  سرفصل ها
  • حسابهای کل ، معین ، تفصیلی در کدینگ حسابداری
  • ثبت انتقال مانده ها از سال قبل و سند افتتاحیه
  • ثبت اسناد حسابداری و شناخت ماهیت حسابها
  • پیمانهای بلند مدت و اسناد حسابداری پیمانکاری
  • دریافت و پرداخت نقدی ، چک و تسویه ها
  • اقساط در اسناد دریافتنی و پرداختنی
  • آموزش انبار و انبارگردانی در نرم افزار پارسیان
  • اسناد حسابداری فروش و حسابداری صنعتی
  • حقوق و دستمزد در نرم افزار پارسیان
  • کتابچه آموزش نرم افزار جامع مالیاتی پارسیان
  • راهنمای نصب نرم افزار به همراه فایل های نصبی نرم افزار پارسیان
  • فیلم های آموزشی دمو (ارایه شده توسط شرکت پارسیان)
  مشاهده جزئیات دوره
 • آموزش نرم افزار نوآوران
  آموزش نرم افزار نوآوران
  سرفصل ها
  • ترازنامه و حسابهای کل
  • حسابهای معین
  • حسابهای تفصیلی
  • بهای تمام شده کالای ساخته شده
  • معرفی واحد کالاها
  • تعریف و انتخاب انبارهای کالاها
  • حسابهای پرداختنی و دریافتنی
  • ثبت های فروش کالاها
  • ثبت هزینه های اداری و تشکیلاتی
  مشاهده جزئیات دوره
 • حسابداری صورت های مالی
  حسابداری صورت های مالی

  قاسم موذنی

  سرفصل ها
  • تاریخچه صورت های مالی
  • آشنایی با عناوین صورت های مالی
  • آشنایی با عناوین صورت های مالی
  • صورت سود و زیان
  • صورت جریانات وجه نقد
  • صورت سود و زیان جامع
  • تجزیه و تحلیل شکلی صورت های مالی
  • نسبت های نقدینگی
  • نسبت های سودآوری
  • نسبت های مالی بدهی یا اهرمی
  • نسبت پوشش بهره
  • نسبت های مالی کارایی یا فعالیت
  • نسبت فروش نسیه به حساب های دریافتنی
  • نسبت فروش به سرمایه در گردش
  • جمع بندی صورت های مالی
  • دیدگاه مدیران به صورت های مالی
  مشاهده جزئیات دوره
 • حسابرسی
  حسابرسی
  سرفصل ها
  • طرح درس و آشنایی با دوره
  • علم و عمل حسابرسی
  • نظریه نمایندگی
  • عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری
  • تقاضا برای حسابرسی
  • نظام راهبری شرکت
  • کمیته حسابرسی
  • ارزش گزارش حسابرسی
  مشاهده جزئیات دوره
 • حسابداری مدیریت
  حسابداری مدیریت
  سرفصل ها
  • طرح درس و آشنایی با دوره
  • انتخاب و اجرای استراتژی با bsc و زنجیره ارزش
  • آشنایی با مفاهیم مدیریت هزینه
  • برآورد هزینه
  • سیستم هزینه یابی بر مبنای محصول و فعالیت
  • مدیریت بر مبنای فعالیت
  • تصمیم گیری استراتژیک بر پایه اطلاعات
  • هزینه یابی بر مبنای هدف
  • مدیریت کیفیت هزینه
  مشاهده جزئیات دوره
 • مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
  مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
  سرفصل ها
  • آشنایی با اصول و مفاهیم اولیه حسابداری
  • دفاتر مالی و فرایند ثبت در حسابداری
  • آشنایی با اقلام مندرج در گزارش های مالی
  • آشنایی با حسابداری بهای تمام شده
  • حسابداری مدیریت
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  • ارزیابی و بودجه بندی طرح های سرمایه ای
  • روش های تامین منابع مالی
  مشاهده جزئیات دوره
 • حسابداری برای مدیران
  حسابداری برای مدیران
  سرفصل ها
  • کلیات
  • تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی
  • ثبت رویدادهای مالی
  • بسط معادله اساسی حسابداری
  • تکمیل چرخه حسابداری
  • عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی
  • تهیه صورتهای مالی با استفاده از کاربرگ
  • موجودیهای مواد و کالا
  • حسابداری اسناد تجاری
  • اصلاح اشتباهات
  • سیستم های حسابداری
  • سیستم حسابداری دستی
  • سیستم کنترل داخلی
  • کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی
  • سیستم حقوق و دستمزد
  • طراحی سیستم های حسابداری و ماشینهای محاسبه الکترونیک
  • اصول و مفاهیم حسابداری
  • حسابداری شرکت های تضامنی تشکیل،تقسیم،سود و انحلال
  • شرکت های سهامی سازمان و حقوق صاحبان سهام
  • شرکت سهامی عملیات،سود هر سهم و تقسیم سود
  • شرکت سهامی بدهیهای بلندمدت و سرمایه گذاری ها
  مشاهده جزئیات دوره
 • حسابداری صنعتی (1)
  حسابداری صنعتی (1)

  داریوش مجدم

  سرفصل ها
  • مفاهیم و اصطلاحات گزارشات حسابداری صنعتی
  • فهرست حساب ها در موسسات تولیدی
  • هزینه یابی در موسسات صنعتی و تولیدی
  • طبقه بندی هزینه ها
  • دایره ثبت اوقات
  • دایره حقوق و دستمزد
  • قوانین اداره کار (دایره منابع انسانی)
  • تسهیم هزینه و انواع هزینه های سربار
  • بهای تمام شده در موسسات بازرگانی و تولیدی
  • بهای تمام شده در موسسات تولیدی و ادواری
  • حسابداری مواد و بهای تمام شده آن
  • گردآوری اقلام بهای تمام شده دستمزد
  • گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار
  • هزینه یابی سفارشات در نظام بهای تمام شده
  • اهداف هزینه یابی مرحله ای
  • ویژگی های هزینه یابی مرحله ای
  • اقلام بهای تمام شده در مراحل تولید
  • انواع بهای تمام شده در ترتیب تولید
  • دلایل ضایعات و مقاطع تشخیص آن
  • هزینه یابی ضایعات و ضایعات در هزینه یابی
  • وقوع ضایعات و معادل آحاد تکمیل شده
  • تسهیم هزینه ضایعات عادی
  • ضایعات قابل برگشت به تولید
  • نحوه ثبت حسابداری ضایعات مختلف
  • محصولات فرعی
  • هزینه های مشترک
  • روش ارزش نسبی فروش در نقطه تفکیک
  • روش درصد کل حاشیه فروش
  • فروش نهایی مورد انتظار
  • روش مقدار فیزیکی و روش میانگین
  • روش میانگین ضریب دار
  • روش بدون تخصیص هزینه های مشترک
  • نحوه ثبت هزینه های مشترک
  • ثبت فروش محصولات اصلی
  • ثبت فروش محصولات فرعی
  • انواع استانداردهای اساسی
  • استاندارد ایده آل
  • استاندارد واقعی مورد انتظار
  • انحراف نرخ مواد
  • انحراف مقدار(مصرف) مواد اولیه
  • انحراف دستمزد مستقیم
  • انحراف هزینه سربار متغیر-انواع ظرفیت
  • انحراف سربار ثابت - انحراف قابل کنترل
  • انحراف ترکیب و بازده
  • انحراف ترکیب مواد
  • انحراف بازده مواد
  • علل انحراف کارایی
  • علل انحراف نرخ دستمزد
  • انواع هزینه یابی استاندارد
  • طرح یگانه
  • انحرافات سربار سه انحرافی - ثبت های یگانه
  • طرح دوگانه
  • روش های بستن حسابهای انحرافات
  • ثبت های طرح دوگانه (مختلط)
  • هزینه یابی واقعی - نرمال - مستقیم
  • طبقه بندی هزینه های سربار جذبی
  • هزینه یابی متغیر
  • اختلاف هزینه یابی جذبی و مستقیم
  • حاشیه فروش
  • نقطه سربه سر
  • حاشیه ایمنی
  • نمودار تجزیه تحلیل حجم به سود
  • اهرم عملیاتی
  • نقطه سر به سر نقدی
  • مفروضات تجزیه و تحلیل حجم به سود
  مشاهده جزئیات دوره
 • حسابداری بخش عمومی
  حسابداری بخش عمومی
  سرفصل ها
  • مسئولیت پاسخگویی عمومی
  • بودجه و مسئولیت پاسخگویی
  • بودجه بندی عملیاتی
  • حسابداری ، حسابرسی و مسئولیت پاسخگویی
  • مراجع استانداردگذار ، بیانیه ها و استانداردها
  • حسابداری و گزارشگری مالی چند سطحی
  • حسابداری و گزارشگری مالی حسابهای مستقل
  • سایر حسابهای مستقل و فعالیت های حاکمیتی
  مشاهده جزئیات دوره
علیرضا طاهری

علیرضا طاهری

پروفایل استاد
قاسم موذنی

قاسم موذنی

پروفایل استاد
داریوش مجدم

داریوش مجدم

فارغ التحصیل رشته حسابداری حسابرس ارشد موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا رئیس حسابداری شرکت پارت چوب شاد مدیر مالی شرکت دارو بهداشت آسیا مدیر مالی شرکت پاک شمیم اسپانه مشاور مالی شرکت پخش مهر مهتاب مدیر مالی شرکت ترام چاپ سپاهان پروفایل استاد

آنچه از ما دریافت می کنید

پکیج حسابداری پیشرفته

پکیج جامع

پکیج حسابداری پیشرفته

رفع اشکال با استاد

پکیج حسابداری پیشرفته

تحویل طی سه الی هفت روز کاری

پکیج حسابداری پیشرفته

پشتیبانی یکساله پرسش و پاسخ از طریق سامانه

پکیج حسابداری پیشرفته

تأییدیه تخصصی اساتید دوره

پکیج حسابداری پیشرفته

LMS

گارانتی
3,750,000 تومان
3,750,000 تومان
پکیج حسابداری پیشرفته

ارسال توسط پست ویژه و دریافت طی 3 الی ۷ روز

نظرات

ارسال دیدگاه
خطا در ارسال دیدگاه

لطفا فیلد های خالی را تکمیل نمایید

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد

با تشکر!

خطا در ارتباط با سرور

لطفا اندکی بعد تلاش فرمایید!

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد

کاربرگرامی بزودی با شما تماس خواهیم گرفت

کاربرگرامی اطلاعات شما ثبت شده است

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

خطا در ارسال فرم

لطفا اطلاعات ورودی مانند تلفن همراه را چک فرمایید


خطا در ارسال دیدگاه

لطفا فیلد های خالی را تکمیل نمایید

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد

با تشکر!

خطا در ارتباط با سرور

لطفا اندکی بعد تلاش فرمایید!

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد

کاربرگرامی بزودی با شما تماس خواهیم گرفت

کاربرگرامی اطلاعات شما ثبت شده است

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

خطا در ارسال فرم

لطفا اطلاعات ورودی مانند تلفن همراه را چک فرمایید