دوره پایگاه داده SQL Server

دکتر بزرگزاد

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره پایگاه داده SQL Server

دکتر بزرگزاد

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۳۰۰۸

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۵۰ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۵ ماه

دانش پذیران:
۹۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


MS SQL Server یکی از سیستم¬های مدیریت بانک¬های اطلاعاتی رابطه¬ای (Relational) است که توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است. SQL Server از مدل سرویس دهنده - سرویس گیرنده تبعیت می¬نماید. در این مدل، درخواست¬های سرویس¬گیرندگان برای سرویس¬دهنده ارسال و در سمت سرویس¬دهنده بررسی و آنالیز می گردند. MS SQL Server با استفاده از مجموعه عناصری که به صورت هدفمند اجراء می گردند، قادر به تامین نیازها و درخواست-ها از مخازن داده می باشد. در حوزه تولید نرم افزار و برنامه های کاربردی لازم است با اصول پایگاه داده و بانک اطلاعاتی و قواعد و ساختارهای آن آشنا شویم و چگونگی عملکرد و نحوه کارکرد آن ها را درک کنیم تا در طی مراحل تولید، تحلیل و طراحی بانک اطلاعاتی از آن ها استفاده کنیم در این دوره علاوه بر آشنایی کامل با اصول بانک اطلاعاتی و پایگاه داده با کاربرد این اصول و ساختارهای مختلف آن نیز آشنا می شویم.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به اینکه تمامی نرم افزارهای کاربردی و اتوماسیون های مختلف از بانک اطلاعاتی و پایگاه داده برای حفظ و نگهداری اطلاعات و داده ها استفاده می کنند، آموزش های تخصصی در این زمینه می تواند سبب تولید نرم افزارها و برنامه های کاربردی شود که از لحاظ بانک اطلاعاتی قوی بوده و از سرعت، امنیت و جامعیت بالایی برخوردار باشند.

معرفی دوره


MS SQL Server یکی از سیستم¬های مدیریت بانک¬های اطلاعاتی رابطه¬ای (Relational) است که توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است. SQL Server از مدل سرویس دهنده - سرویس گیرنده تبعیت می¬نماید. در این مدل، درخواست¬های سرویس¬گیرندگان برای سرویس¬دهنده ارسال و در سمت سرویس¬دهنده بررسی و آنالیز می گردند. MS SQL Server با استفاده از مجموعه عناصری که به صورت هدفمند اجراء می گردند، قادر به تامین نیازها و درخواست-ها از مخازن داده می باشد. در حوزه تولید نرم افزار و برنامه های کاربردی لازم است با اصول پایگاه داده و بانک اطلاعاتی و قواعد و ساختارهای آن آشنا شویم و چگونگی عملکرد و نحوه کارکرد آن ها را درک کنیم تا در طی مراحل تولید، تحلیل و طراحی بانک اطلاعاتی از آن ها استفاده کنیم در این دوره علاوه بر آشنایی کامل با اصول بانک اطلاعاتی و پایگاه داده با کاربرد این اصول و ساختارهای مختلف آن نیز آشنا می شویم.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به اینکه تمامی نرم افزارهای کاربردی و اتوماسیون های مختلف از بانک اطلاعاتی و پایگاه داده برای حفظ و نگهداری اطلاعات و داده ها استفاده می کنند، آموزش های تخصصی در این زمینه می تواند سبب تولید نرم افزارها و برنامه های کاربردی شود که از لحاظ بانک اطلاعاتی قوی بوده و از سرعت، امنیت و جامعیت بالایی برخوردار باشند.

سرفصل های دوره


1نصب SQL Serverو مقدمه و ویژگی های آن
نحوه نصب SQL Server و تعریف گزینه های موجود در مراحل نصب
تعریف instance
انواع Authentication Mode
شرح سرویس های SQL Server
معرفی بانک های اطلاعاتی سیستمی
معرفی محیط SSMS
2تعریف پایگاه داده جدید و ایجاد table
تعریف پایگاه داده جدید با استفاده از محیط SSMS
تعریف پایگاه داده جدید با استفاده از create database
تعریف انواع داده، داده های یونیکد
نحوه ایجاد جدول با استفاده از Create table
تعریف کلید اصلی
فیلد با قابلیت identity
مقدار default در مورد فیلدها
3معرفی و شرح ساختار های Select، Select into، insert update, delete Navigation Gontrol ها
معرفی الگوهای این ساختارها
گذاشتن شرط در ساختار Select
مرتب سازی
شرح انواع پیوند یا Join
استفاده از Subquery در ساختار Select
اجرای Query های مختلف
4Stored procedure یا رویه ذخیره شده
نحوه ایجاد رویه با استفاده از Create procedure
تعریف پارامتر ها از نوع in و Out
نحوه فراخوانی رویه
مشاهده رویه های ذخیره شده و تغییر بدنه آن ها
5تابع یا Function
نحوه ایجاد تابع با استفاده از Create function
تعریف پارامترهای ورودی
تعیین نوع خروجی تابع
نحوه فراخوانی تابع
استفاده از توابع سیستمی در ساختار Select
6Trigger تریگر
نحوه ایجاد Trigger
شرح انواع تریگر
مشاهده تریگرهای ذخیره شده و تغییر آن‌ها
ترتیب اجرای تریگرها

سرفصل های دوره


1نصب SQL Serverو مقدمه و ویژگی های آن
نحوه نصب SQL Server و تعریف گزینه های موجود در مراحل نصب
تعریف instance
انواع Authentication Mode
شرح سرویس های SQL Server
معرفی بانک های اطلاعاتی سیستمی
معرفی محیط SSMS
2تعریف پایگاه داده جدید و ایجاد table
تعریف پایگاه داده جدید با استفاده از محیط SSMS
تعریف پایگاه داده جدید با استفاده از create database
تعریف انواع داده، داده های یونیکد
نحوه ایجاد جدول با استفاده از Create table
تعریف کلید اصلی
فیلد با قابلیت identity
مقدار default در مورد فیلدها
3معرفی و شرح ساختار های Select، Select into، insert update, delete Navigation Gontrol ها
معرفی الگوهای این ساختارها
گذاشتن شرط در ساختار Select
مرتب سازی
شرح انواع پیوند یا Join
استفاده از Subquery در ساختار Select
اجرای Query های مختلف
4Stored procedure یا رویه ذخیره شده
نحوه ایجاد رویه با استفاده از Create procedure
تعریف پارامتر ها از نوع in و Out
نحوه فراخوانی رویه
مشاهده رویه های ذخیره شده و تغییر بدنه آن ها
5تابع یا Function
نحوه ایجاد تابع با استفاده از Create function
تعریف پارامترهای ورودی
تعیین نوع خروجی تابع
نحوه فراخوانی تابع
استفاده از توابع سیستمی در ساختار Select
6Trigger تریگر
نحوه ایجاد Trigger
شرح انواع تریگر
مشاهده تریگرهای ذخیره شده و تغییر آن‌ها
ترتیب اجرای تریگرها

گواهینامه پایان دوره