مهندسی شبکه مایکرو سافت (MCSE)

مهندس شیرانی

ثبت نام آنلاین در دوره

مهندسی شبکه مایکرو سافت (MCSE)

مهندس شیرانی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۳۰۰۳

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۱۲۰ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۱۲ ماه

دانش پذیران:
۳۰۰+

قیمت:
۳۴۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


در سالهاي اخير در كشور ما اشتياق به اخذ مدرك مهندسي شبكه مايكروسافت موسوم به MCSE رشد فزاينده اي پيدا كرده است و در اين راستا دوره ها و موسسات آموزشي زيادي شكل گرفته اند و عده كثيري نيز به مطالعه دوره ها و كتابهاي استاندارد مايكروسافت پرداخته اند. در اين راستا و با توجه به نياز دانش پژوهان عرصه شبكه شروع به بهترين آموزش ها نموده است و هم اكنون مفتخريم كه يكي از بزرگترين آرشيو هاي آموزش های مجازی در زمینه کامپیوتررا در اختيار عزيزان دوست دار علم شبكه برسانيم.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دوره ی MCSA یکی از پرکاربردترین و اصلی ترین دوره های مایکروسافت می باشد. هدف از برگزاری دوره این است که بعد از گذراندن این دوره افراد توانایی طراحی و پیکربندی شبکه ها با مقیاس بزرگ را به دست آورند.

معرفی دوره


در سالهاي اخير در كشور ما اشتياق به اخذ مدرك مهندسي شبكه مايكروسافت موسوم به MCSE رشد فزاينده اي پيدا كرده است و در اين راستا دوره ها و موسسات آموزشي زيادي شكل گرفته اند و عده كثيري نيز به مطالعه دوره ها و كتابهاي استاندارد مايكروسافت پرداخته اند. در اين راستا و با توجه به نياز دانش پژوهان عرصه شبكه شروع به بهترين آموزش ها نموده است و هم اكنون مفتخريم كه يكي از بزرگترين آرشيو هاي آموزش های مجازی در زمینه کامپیوتررا در اختيار عزيزان دوست دار علم شبكه برسانيم.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دوره ی MCSA یکی از پرکاربردترین و اصلی ترین دوره های مایکروسافت می باشد. هدف از برگزاری دوره این است که بعد از گذراندن این دوره افراد توانایی طراحی و پیکربندی شبکه ها با مقیاس بزرگ را به دست آورند.

سرفصل های دوره


170-413: - Designing and Implementing a Server Infrastructure
Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration
Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure
Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
Module 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology
Module 9: Planning and Implementing Storage
Module 10: Planning and Implementing File Services
Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
Module 12: Designing and Implementing Network Protection
270-414 Implementing an Advanced Server Infrastructure
Module 1: Overview of Management in an Enterprise Data Center
Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Module 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure
Module 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Module 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Module 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

سرفصل های دوره


170-413: - Designing and Implementing a Server Infrastructure
Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration
Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure
Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
Module 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology
Module 9: Planning and Implementing Storage
Module 10: Planning and Implementing File Services
Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
Module 12: Designing and Implementing Network Protection
270-414 Implementing an Advanced Server Infrastructure
Module 1: Overview of Management in an Enterprise Data Center
Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Module 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure
Module 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Module 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Module 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

گواهینامه پایان دوره