دوره مهندسی شبکه سیسکو ( CCNA )

دکتر اسدی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره مهندسی شبکه سیسکو ( CCNA )

دکتر اسدی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۳۰۰۲

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۰ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۶ ماه

دانش پذیران:
۱۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


در این دوره معمولا به راه اندازی شبکه های کامپیوتری در بستر سخت افزاری می پردازند ، طراحی شماتیک و ساختاربندی فیزیکی شبکه و تنظیم و راه اندازی و نگهداری روترها و سوئیچ های سیسکو از مباحث مهم این دوره های آموزشی هستند. اولین کورس دوره های سیسکو و در حقیقت دروازه ورودی آن ، CCNA نام دارد اولین کورس دوره های سیسکو و در حقیقت دروازه ورودی آن ، CCNA نام دارد. در این دوره معمولا به راه اندازی شبکه های کامپیوتری در بستر سخت افزاری می پردازند ، طراحی شماتیک و ساختاربندی فیزیکی شبکه و تنظیم و راه اندازی و نگهداری روترها و سوئیچ های شبکه می باشد. هدف از ایجاد شبکه ها دسترسی آسانتر به اطلاعات است. بنابراین باعث افزایش راندمان تولید و بهره وری می¬گردد. این دوره ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺒﻜﻪ LAN ،WAN ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
امروزه با رشد شبکه های کامپیوتری در دنیا و کشورمان و به اشتراک گذاری منابع در شبکه ایجاد و نگه داری شبکه های کامپیوتری با سرعت بالا و امنیت زياد یک ضرورت می باشد. لذا آموززش های مشخص و کاربردی و مهارتی در این زمینه برای رفع نیازهای موجود و طراحی شماتیک وساختاربندي شبکه و راه اندازی و نگه داری سوئیچ و روترها و سخت افزارهای شبکه از اهیمت بالایی برخوردار می باشد.

معرفی دوره


در این دوره معمولا به راه اندازی شبکه های کامپیوتری در بستر سخت افزاری می پردازند ، طراحی شماتیک و ساختاربندی فیزیکی شبکه و تنظیم و راه اندازی و نگهداری روترها و سوئیچ های سیسکو از مباحث مهم این دوره های آموزشی هستند. اولین کورس دوره های سیسکو و در حقیقت دروازه ورودی آن ، CCNA نام دارد اولین کورس دوره های سیسکو و در حقیقت دروازه ورودی آن ، CCNA نام دارد. در این دوره معمولا به راه اندازی شبکه های کامپیوتری در بستر سخت افزاری می پردازند ، طراحی شماتیک و ساختاربندی فیزیکی شبکه و تنظیم و راه اندازی و نگهداری روترها و سوئیچ های شبکه می باشد. هدف از ایجاد شبکه ها دسترسی آسانتر به اطلاعات است. بنابراین باعث افزایش راندمان تولید و بهره وری می¬گردد. این دوره ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺒﻜﻪ LAN ،WAN ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. .

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
امروزه با رشد شبکه های کامپیوتری در دنیا و کشورمان و به اشتراک گذاری منابع در شبکه ایجاد و نگه داری شبکه های کامپیوتری با سرعت بالا و امنیت زياد یک ضرورت می باشد. لذا آموززش های مشخص و کاربردی و مهارتی در این زمینه برای رفع نیازهای موجود و طراحی شماتیک وساختاربندي شبکه و راه اندازی و نگه داری سوئیچ و روترها و سخت افزارهای شبکه از اهیمت بالایی برخوردار می باشد

سرفصل های دوره


1Internetworking
شرح لایه های مدل OSI
شرح لایه های مدل Ethernet Topology
شرح half and full
شرح و ساخت انواع کابل ها Ethernet cabling
2TCP/IP
شرح پروتکل TCP/IP
شرح پروتکل IP Addressing
شرح پروتکل Private IP Address
شرح پروتکل Public IP Address
شرح پروتکل Broadcast Address
انجام مثال های کاربردی و عملی در این زمینه
3Subnetting و VLSM
شرح مفاهیم Subnetting
شرح VLSM و کاربردهای آن ها و انجام مثال های کاربردی و عملی در این زمینه
4IOS و مدیریت تجهیزات ایمنی Interfaes
شرح IOS
نحوه اتصال به یک Router- (CLI)Command Line – Router and switch Administrative Configuration- Router Interfaees
ذخیره تنظیمات
پاک کردن تنظیمات
5IP Routing
شرح مفاهیم Router و فرآیند آن
نحوه ایجاد Static Routing و نحوه ایجاد Default Routing
شرح پروتکل هایDynamic Routing و نحوه پیکربندی آن ها
6Virtual LAN (VLAN)
شرح مفاهیم VLAN
نحوه ایجاد VLAN
شرح Static VLAN
شرح Dynamic VLAN و نحوه پیکربندی آن
شرح پروتکل VTP و نحوه پیکربندی آن
نحوه ایجاد Route بین VLAN ها
7(NAT)Network Address Translation
شرح مفاهیم NAT و نحوه کاربرد آن
نحوه پیکربندی NAT
8IPV6
شرح IPV6
شرح نحوه کار آن
شرح IPV6 Addressing
پروتکل های Route در IPV6
9Wireless Technology
مقدمه شبکه های بی سیم
پروتکل های شبکه های بی سیم (IEEE 802.11)
امنیت در شبکه های بی سیم
10شبکه های WAN
مقدمه شبکه های WAN
شرح پروتکل های شبکه WAN (VPN – Frame Relay - PPP) و نحوه پیکربندی آن ها

سرفصل های دوره


1Internetworking
شرح لایه های مدل OSI
شرح لایه های مدل Ethernet Topology
شرح half and full
شرح و ساخت انواع کابل ها Ethernet cabling
2TCP/IP
شرح پروتکل TCP/IP
شرح پروتکل IP Addressing
شرح پروتکل Private IP Address
شرح پروتکل Public IP Address
شرح پروتکل Broadcast Address
انجام مثال های کاربردی و عملی در این زمینه
3Subnetting و VLSM
شرح مفاهیم Subnetting
شرح VLSM و کاربردهای آن ها و انجام مثال های کاربردی و عملی در این زمینه
4IOS و مدیریت تجهیزات ایمنی Interfaes
شرح IOS
نحوه اتصال به یک Router- (CLI)Command Line – Router and switch Administrative Configuration- Router Interfaees
ذخیره تنظیمات
پاک کردن تنظیمات
5IP Routing
شرح مفاهیم Router و فرآیند آن
نحوه ایجاد Static Routing و نحوه ایجاد Default Routing
شرح پروتکل هایDynamic Routing و نحوه پیکربندی آن ها
6Virtual LAN (VLAN)
شرح مفاهیم VLAN
نحوه ایجاد VLAN
شرح Static VLAN
شرح Dynamic VLAN و نحوه پیکربندی آن
شرح پروتکل VTP و نحوه پیکربندی آن
نحوه ایجاد Route بین VLAN ها
7(NAT)Network Address Translation
شرح مفاهیم NAT و نحوه کاربرد آن
نحوه پیکربندی NAT
8IPV6
شرح IPV6
شرح نحوه کار آن
شرح IPV6 Addressing
پروتکل های Route در IPV6
9Wireless Technology
مقدمه شبکه های بی سیم
پروتکل های شبکه های بی سیم (IEEE 802.11)
امنیت در شبکه های بی سیم
10شبکه های WAN
مقدمه شبکه های WAN
شرح پروتکل های شبکه WAN (VPN – Frame Relay - PPP) و نحوه پیکربندی آن ها

گواهینامه پایان دوره