دوره جامع Excel

مهندس کیانی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره جامع Excel

مهندس کیانی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۳۰۱۲

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۲ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۵ ماه

دانش پذیران:
۸۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


اکسل شامل صفحات گسترده‌ای است که اطلاعات آن به صورت عددی و حروفی تقسیم‌بندی، سازمان‌بندی و مرتب شده‌اند. از اکسل علاوه بر سازماندهی داده‌ها، برای نگهداری و پردازش داده‌ها و رسم چارت (نمودار) نیز استفاده می‌شود. اگرچه متخصصین ریاضی و حسابداری از برنامه‌های دیگری استفاده می‌کنند و اکسل برای آن ها بسیار ضعیف است، اکسل بیشتر برای کارهای آماری، مالی و حسابداری عمومی و افراد عادی (کاربران خانگی) و برای ایجاد کاربرگ، سند، فاکتور، رسم نمودار و محسابات مالی و آماری و ریاضی از اکسل استفاده می‌شود. در واقع اکسل ماشین حسابی است با قابلیت‌های بالا.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به کاربردهای وسیع نرم افزار Excel در چرخه حسابداری، مالی و کاربردهای اجرایی آن و رسم نمودارهاي آماری و کاربردی و مدیریتي و ایجاد گزارشات متنوع و کاربردی و انجام محاسبات با استفاده از توابع قدرتمند، موضوع نیاز به افراد خبره و ماهر در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. که دانش آموختگان این دوره مهارت های مورد نیاز در این زمینه را فرا می گیرند.

معرفی دوره


اکسل شامل صفحات گسترده‌ای است که اطلاعات آن به صورت عددی و حروفی تقسیم‌بندی، سازمان‌بندی و مرتب شده‌اند. از اکسل علاوه بر سازماندهی داده‌ها، برای نگهداری و پردازش داده‌ها و رسم چارت (نمودار) نیز استفاده می‌شود. اگرچه متخصصین ریاضی و حسابداری از برنامه‌های دیگری استفاده می‌کنند و اکسل برای آن ها بسیار ضعیف است، اکسل بیشتر برای کارهای آماری، مالی و حسابداری عمومی و افراد عادی (کاربران خانگی) و برای ایجاد کاربرگ، سند، فاکتور، رسم نمودار و محسابات مالی و آماری و ریاضی از اکسل استفاده می‌شود. در واقع اکسل ماشین حسابی است با قابلیت‌های بالا.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به کاربردهای وسیع نرم افزار Excel در چرخه حسابداری، مالی و کاربردهای اجرایی آن و رسم نمودارهاي آماری و کاربردی و مدیریتي و ایجاد گزارشات متنوع و کاربردی و انجام محاسبات با استفاده از توابع قدرتمند، موضوع نیاز به افراد خبره و ماهر در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. که دانش آموختگان این دوره مهارت های مورد نیاز در این زمینه را فرا می گیرند.

سرفصل های دوره


1مقدمه و آشنایی با مبانی Excel
شرح کاربردهای نرم افزار Excel در زمینه های مختلف
شرح Work book
شرح Work Sheet
شرح Cell
نحوه ایجاد Sheetجدید
نحوه ذخیره سازی
شرح قالب بندی
نحوه تغییر رنگ
قلم متن
ترازبندی Border
ایجاد لیست
آدرس دهی خانه ها
وارد کردن اطلاعات
2فیلترسازی و مرتب سازی کیت ها
ایجاد فیلترهای مختلف بر روی لیست ها
استفاده از advance Filter
مرتب سازی لیست ها
3استفاده از توابع در Excel
نحوه استفاده از توابع Count – Sum – Sumif- Sumifs – Countif – Countifs – vlookup – Hlookup – Len – Left – Right –ISNA – If
4رسم نمودار یا Chart
شرح انواع نمودارها
ایجاد و رسم نمودارهای کاربردی مختلف
شکل نمودارهای ستونی- دایره ای- سهمی
5Pivot Table
مرجع Pivot table و نحوه استفاده از آن
6چاپ
نحوه چاپ در Excel
استفاده قابلیت های پیش نمایش
شرح نمای page Break Preview

سرفصل های دوره


1مقدمه و آشنایی با مبانی Excel
شرح کاربردهای نرم افزار Excel در زمینه های مختلف
شرح Work book
شرح Work Sheet
شرح Cell
نحوه ایجاد Sheetجدید
نحوه ذخیره سازی
شرح قالب بندی
نحوه تغییر رنگ
قلم متن
ترازبندی Border
ایجاد لیست
آدرس دهی خانه ها
وارد کردن اطلاعات
2فیلترسازی و مرتب سازی کیت ها
ایجاد فیلترهای مختلف بر روی لیست ها
استفاده از advance Filter
مرتب سازی لیست ها
3استفاده از توابع در Excel
مرجع Pivot table و نحوه استفاده از آن
4رسم نمودار یا Chart
شرح انواع نمودارها
ایجاد و رسم نمودارهای کاربردی مختلف
شکل نمودارهای ستونی- دایره ای- سهمی
5Pivot Table
مرجع Pivot table و نحوه استفاده از آن
6چاپ
نحوه چاپ در Excel
استفاده قابلیت های پیش نمایش
شرح نمای page Break Preview

گواهینامه پایان دوره