دوره برنامه نویسی C و ++C مقدماتی

مهندس دارویی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره برنامه نویسی C و ++C مقدماتی

مهندس دارویی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۳۰۰۴

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۵۰ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۵ ماه

دانش پذیران:
۴۰۰+

قیمت:
۱۷۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


زبان برنامه‌نویسی ++C یک زبان برنامه‌نویسی رایانه‌ای همه‌منظوره، شیءگرا، سطح بالا و چندرگه ، عمومی و با قابلیت‌های سطح بالا و سطح پایین می‌باشد. ++C به همراه جد خود C از پرطرفدارترین زبان‌های برنامه‌نویسی تجاری هست. در این دوره این زبان به صورت مفصل مورد بررسی قرار میگیرد .

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به اینکه در تمامی زبان های برنامه نویسی پیشرفته و محیط های توسعه آن ها از اصول شی گرایی استفاده شده است، آموزش های تخصصی و کاربردی در زمینه برنامه نویسی شی گرا می تواند در یادگیری و استفاده و همچنین تولید نرم افزار با استاندارد بالا اثر مطلوبی داشته باشد.

معرفی دوره


زبان برنامه‌نویسی ++C یک زبان برنامه‌نویسی رایانه‌ای همه‌منظوره، شیءگرا، سطح بالا و چندرگه ، عمومی و با قابلیت‌های سطح بالا و سطح پایین می‌باشد. ++C به همراه جد خود C از پرطرفدارترین زبان‌های برنامه‌نویسی تجاری هست. در این دوره این زبان به صورت مفصل مورد بررسی قرار میگیرد .

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به اینکه در تمامی زبان های برنامه نویسی پیشرفته و محیط های توسعه آن ها از اصول شی گرایی استفاده شده است، آموزش های تخصصی و کاربردی در زمینه برنامه نویسی شی گرا می تواند در یادگیری و استفاده و همچنین تولید نرم افزار با استاندارد بالا اثر مطلوبی داشته باشد.

سرفصل های دوره


1طراحي و پياده سازي الگوريتم ها
مقدمه
طراحي الگوريتم
تعريف برنامه
آشنايي با محيط Turbo C
ساختار برنامه
2انواع متغيرها در زبان سی
تعريف انواع داده ها
تعريف چند متغير در برنامه
تعريف مقادير ثابت
تعريف انواع عملگرها
3توابع ورود و خروج اطلاعات در زبان C
مقدمه
عملکرد تابع Printf
تعيين طول ميدان در تابع Printf
تابع Scanf
توابع getch و getche
توابع putch و putchr
4ساختارهاي تکرار و تصميم گيري در زبان C
مقدمه
ساختار تکرار While
ساختار تکرار do ... while
ساختار تکرار for
ساختار تکرار for
ساختار تصميم گيري if
ساختار تصميم گيري switch
5توابع در زبان C
مقدمه
تعريف تابع
چگونگي پياده سازي تابع در برنامه
استفاده از عملگر آدرس (&)
توابع بازگشتي
انواع کلاسهاي حافظه

سرفصل های دوره


1طراحي و پياده سازي الگوريتم ها
مقدمه
طراحي الگوريتم
تعريف برنامه
آشنايي با محيط Turbo C
ساختار برنامه
2انواع متغيرها در زبان سی
تعريف انواع داده ها
تعريف چند متغير در برنامه
تعريف مقادير ثابت
تعريف انواع عملگرها
3توابع ورود و خروج اطلاعات در زبان C
مقدمه
عملکرد تابع Printf
تعيين طول ميدان در تابع Printf
تابع Scanf
توابع getch و getche
توابع putch و putchr
4ساختارهاي تکرار و تصميم گيري در زبان C
مقدمه
ساختار تکرار While
ساختار تکرار do ... while
ساختار تکرار for
ساختار تکرار for
ساختار تصميم گيري if
ساختار تصميم گيري switch
5توابع در زبان C
مقدمه
تعريف تابع
چگونگي پياده سازي تابع در برنامه
استفاده از عملگر آدرس (&)
توابع بازگشتي
انواع کلاسهاي حافظه

گواهینامه پایان دوره