دوره برنامه نویسی ASP.NET

مهندس خزایی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره برنامه نویسی ASP.NET

مهندس خزایی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۳۰۰۷

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۶ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۵ ماه

دانش پذیران:
۱۲۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


در این دوره طراحی سایت و تولید نرم افزارهای تحت وب با ASP.NET آموزش داده می شود در این دوره علاوه به آشنایی با اصول طراحی وب سایت و مفاهیم آن با کاربرد این اصول و کار با کنترل های پیشرفته و حرفه‌ای آشنا می شويم. ASP.NET ابزارها و امکانات متنوعی در اختیار برنامه نویس قرار می دهد تا سایت ها و نرم افزارهای تحت وب را با استاندارد بالا ایجاد کند.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به رشد سریع دنیای اینترنت و ارائه خدمات الکترونیک در زمینه های مختلف آموزش های کاربردی و تخصصی در زمینه طراحی سایت و تولید نرم افزارهای تحت وب با ASP.NET می تواند نیاز بازار و مشتریان را رفع کرده و در پیشرفت ارائه خدمات الکترونیک در کشور اثر مطلوبی داشته باشد.

معرفی دوره


در این دوره طراحی سایت و تولید نرم افزارهای تحت وب با ASP.NET آموزش داده می شود در این دوره علاوه به آشنایی با اصول طراحی وب سایت و مفاهیم آن با کاربرد این اصول و کار با کنترل های پیشرفته و حرفه‌ای آشنا می شويم. ASP.NET ابزارها و امکانات متنوعی در اختیار برنامه نویس قرار می دهد تا سایت ها و نرم افزارهای تحت وب را با استاندارد بالا ایجاد کند.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به رشد سریع دنیای اینترنت و ارائه خدمات الکترونیک در زمینه های مختلف آموزش های کاربردی و تخصصی در زمینه طراحی سایت و تولید نرم افزارهای تحت وب با ASP.NET می تواند نیاز بازار و مشتریان را رفع کرده و در پیشرفت ارائه خدمات الکترونیک در کشور اثر مطلوبی داشته باشد.

سرفصل های دوره


1مقدمه ای بر ASP.NET
معرفی ASP.NET و مقایسه آن با روش های دیگر طراحی سایت
نحوه ایجاد یک وب سایت، تعریف Solution explorer
تعریف web form
تعریف مفهوم rendering
تعریف postback
تفاوت HTML tag یا server side web control
2استفاده از کنترل های مختلف
نحوه استفاده از کنترل های مختلف و معرفی و استفاده از ویژگی های آن ها، Textbox، Button، imageButton، Listbox، HyperLink، HiddenField، DropDownList، Calender، Panel، Checkbox، RadioButton، Image، Label، Litaral، Table، ImageMap
3معرفی و استفاده از Navigation Gontrol ها
معرفی و نحوه استفاده از Menu، Treeview، Sitemap
4Master page
ایجاد Master page
استفاده از CSS در طراحی Master page
نحوه دسترسی به کنترل های Master page
استفاده از Contentplaceholder
5استفاده از بانک اطلاعاتی در ASP.NET
معرفی پوشه های خاص در ASP.NET
ایجاد Dataset
نحوه استفاده از کنترل‌های Gridview، Data List، Details View، Form view، List view
6Session، Cookie و Login
شرح Session و Cookie
نحوه ذخیره سازی مقادیر در آن ها
نحوه استفاده از کنترل های Login
ایجاد فرم Login

سرفصل های دوره


1مقدمه ای بر ASP.NET
معرفی ASP.NET و مقایسه آن با روش های دیگر طراحی سایت
نحوه ایجاد یک وب سایت، تعریف Solution explorer
تعریف web form
تعریف مفهوم rendering
تعریف postback
تفاوت HTML tag یا server side web control
2استفاده از کنترل های مختلف
نحوه استفاده از کنترل های مختلف و معرفی و استفاده از ویژگی های آن ها، Textbox، Button، imageButton، Listbox، HyperLink، HiddenField، DropDownList، Calender، Panel، Checkbox، RadioButton، Image، Label، Litaral، Table، ImageMap
3معرفی و استفاده از Navigation Gontrol ها
معرفی و نحوه استفاده از Menu، Treeview، Sitemap
4Master page
ایجاد Master page
استفاده از CSS در طراحی Master page
نحوه دسترسی به کنترل های Master page
استفاده از Contentplaceholder
5استفاده از بانک اطلاعاتی در ASP.NET
معرفی پوشه های خاص در ASP.NET
ایجاد Dataset
نحوه استفاده از کنترل‌های Gridview، Data List، Details View، Form view، List view
6Session، Cookie و Login
شرح Session و Cookie
نحوه ذخیره سازی مقادیر در آن ها
نحوه استفاده از کنترل های Login
ایجاد فرم Login

گواهینامه پایان دوره