آموزش Sketchup برای طراحان داخلی

مهندس کریمی

ثبت نام آنلاین در دوره

آموزش Sketchup برای طراحان داخلی

مهندس کریمی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۷۰۱۶

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۱۲۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


با توجه به تنوع سلیقه ها و گوناگونی در رنگ، نحوه ساخت و مواد اولیه دکوراسیون داخلی منازل مسکونی ،تجاری و اداری و همچنین نیاز به طرحی آماده و تصویری از کار تمام شده جهت اطمینان خاطر مشتری استفاده از نرم افزارهای سه بعدی رایج گردیده است که نیاز به آشنایی طراحان به این نرم افزار ها برای سهولت و افزایش سرعت طراحی جهت تایید مشتری روز به روز بیشتر گردیده است.

هدف و ضرورت دوره
دانشپذیر پس از فراگرفتن مهارت های آموزش داده شده در این دوره آموزشی با کلیه ابزارهای نرم افزار و طریقه کار با آنها و طریقه طراحی فضاهای مختلف آشنا شده قادر خواهد بود طراحی و شبیه سازی انواع فضاهای معماری اعم از مسکونی، تجاری و اداری را انجام دهد.

معرفی دوره


با توجه به تنوع سلیقه ها و گوناگونی در رنگ، نحوه ساخت و مواد اولیه دکوراسیون داخلی منازل مسکونی ،تجاری و اداری و همچنین نیاز به طرحی آماده و تصویری از کار تمام شده جهت اطمینان خاطر مشتری استفاده از نرم افزارهای سه بعدی رایج گردیده است که نیاز به آشنایی طراحان به این نرم افزار ها برای سهولت و افزایش سرعت طراحی جهت تایید مشتری روز به روز بیشتر گردیده است.

هدف و ضرورت دوره
دانشپذیر پس از فراگرفتن مهارت های آموزش داده شده در این دوره آموزشی با کلیه ابزارهای نرم افزار و طریقه کار با آنها و طریقه طراحی فضاهای مختلف آشنا شده قادر خواهد بود طراحی و شبیه سازی انواع فضاهای معماری اعم از مسکونی، تجاری و اداری را انجام دهد.

سرفصل های دوره


1آشنایی با اصول اولیه
دلایل استفاده از Sketchup
معرفی عناصر تشکیل دهنده Sketchup
2دستورات ویرایشی در محیط کاری
مدیریت عملیات در حالات گوناگون
دستورات مربوط به تکثیر و انتقال موضوعات
دستورات مربوط به انتخاب و نمایش موضوعات
دستورات تکمیلی در جهت مدیریت فضای کاری
3ابزارهای دیداری در مدیریت فضای کاری
معرفی امکانات نوار ابزار و نحوه آشکار و پنهان کردن آن
عناصر درون ساختی برنامه
Style های گوناگون در طراحی مدل
ابزارهای ترسیمی جهت ایجاد اجزا مدل
استفاده از امکانات ترسیمی
4استفاده ابزارهای قابل استفاده در محیط Sketchup
ابزارهای ویرایشی
ابزارهای کنترلی
ابزارهای بعد دهی
ابزارهای اندازه گیری
ابزارهای متنی
ابزارهای جانبی
5نوارهای ابزار به صورت تفکیک شده
بررسی نوار ابزار مربوط بهConstruction
بررسی نوار ابزار مربوط بهDrawing
بررسی نوار ابزار مربوط بهFace Style
بررسی نوار ابزار مربوط بهLayer
بررسی نوار ابزار مربوط بهMeasurements
بررسی نوار ابزار مربوط بهModification
بررسی نوار ابزار مربوط بهPrincipal
بررسی نوار ابزار مربوط بهSections
بررسی نوار ابزار مربوط بهShadows
بررسی نوار ابزار مربوط بهStandard
بررسی نوار ابزار مربوط بهViews
بررسی نوار ابزار مربوط بهWalkthrogh
بررسی نوار ابزار مربوط بهDynamic Components .
6انجام چند پروژه عملی
طراحی داخلی اتاق خواب
طراحی داخلی اتاق نشیمن
طراحی داخلی آشپزخانه

سرفصل های دوره


1آشنایی با اصول اولیه
دلایل استفاده از Sketchup
معرفی عناصر تشکیل دهنده Sketchup
2دستورات ویرایشی در محیط کاری
مدیریت عملیات در حالات گوناگون
دستورات مربوط به تکثیر و انتقال موضوعات
دستورات مربوط به انتخاب و نمایش موضوعات
دستورات تکمیلی در جهت مدیریت فضای کاری
3ابزارهای دیداری در مدیریت فضای کاری
معرفی امکانات نوار ابزار و نحوه آشکار و پنهان کردن آن
عناصر درون ساختی برنامه
Style های گوناگون در طراحی مدل
ابزارهای ترسیمی جهت ایجاد اجزا مدل
استفاده از امکانات ترسیمی
4استفاده ابزارهای قابل استفاده در محیط Sketchup
ابزارهای ویرایشی
ابزارهای کنترلی
ابزارهای بعد دهی
ابزارهای اندازه گیری
ابزارهای متنی
ابزارهای جانبی
5نوارهای ابزار به صورت تفکیک شده
بررسی نوار ابزار مربوط بهConstruction
بررسی نوار ابزار مربوط بهDrawing
بررسی نوار ابزار مربوط بهFace Style
بررسی نوار ابزار مربوط بهLayer
بررسی نوار ابزار مربوط بهMeasurements
بررسی نوار ابزار مربوط بهModification
بررسی نوار ابزار مربوط بهPrincipal
بررسی نوار ابزار مربوط بهSections
بررسی نوار ابزار مربوط بهShadows
بررسی نوار ابزار مربوط بهStandard
بررسی نوار ابزار مربوط بهViews
بررسی نوار ابزار مربوط بهWalkthrogh
بررسی نوار ابزار مربوط بهDynamic Components
6انجام چند پروژه عملی
طراحی داخلی اتاق خواب
طراحی داخلی اتاق نشیمن
طراحی داخلی آشپزخانه

گواهینامه پایان دوره