پتینه و نقوش 2

مهندس سميرا باراني

ثبت نام آنلاین در دوره

پتینه و نقوش 2

مهندس سميرا باراني

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۷۰۱۱

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۱۱۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


در اين دوره آموزش به هنرآموز, آموزش انواع نقش برجسته ( با گل سفال ) قالب گير با گچ , كار به صورت مستقيم روي ديوار و غير مستقيم روي بوم هاي چوب ، پتينه چوب، تكنيك هاي رنگ آميزي نقش برجسته هاي آموزش گرفته شده , داده مي شود.

هدف و ضرورت دوره
هدف از اين دوره آموزشي اين است كه هنرجو بتواند نقش برجسته هاي خود را كه ساخته يا كارهاي تركيبي كه انجام داده را آماده براي نمايش گذاشتن در سطح شهري يا براي فروش آماده سازد.

معرفی دوره


در اين دوره آموزش به هنرآموز, آموزش انواع نقش برجسته ( با گل سفال ) قالب گير با گچ , كار به صورت مستقيم روي ديوار و غير مستقيم روي بوم هاي چوب ، پتينه چوب، تكنيك هاي رنگ آميزي نقش برجسته هاي آموزش گرفته شده , داده مي شود.

هدف و ضرورت دوره
هدف از اين دوره آموزشي اين است كه هنرجو بتواند نقش برجسته هاي خود را كه ساخته يا كارهاي تركيبي كه انجام داده را آماده براي نمايش گذاشتن در سطح شهري يا براي فروش آماده سازد.

سرفصل های دوره


1آموزش پتينه چوب آموزش نقش برجسته هاي مستقيم
پتينه چوب ( انواع رنگ آميزي چوب با رنگ , ورق طلا, شاپان ) نقش برجسته مستقيم روي ديوار كار كردن, رنگ آميزي
2نقش برجسته با گل كلاژ + رنگ آميزي
آموزش نقش برجسته سفالي + آموزش بكارگيري انواع كلاژها و در پايان چگونگي رنگ آميزي كار
3ساخت نقش برجسته با گل , سفال و قالب گيري
آموزش نقش برجسته ها , سفالي كه از آن ها قالب گچي منفي گرفته شود و بعد نقش برجسته مثبت رنگ آميز

سرفصل های دوره


1آموزش پتينه چوب آموزش نقش برجسته هاي مستقيم
پتينه چوب ( انواع رنگ آميزي چوب با رنگ , ورق طلا, شاپان ) نقش برجسته مستقيم روي ديوار كار كردن, رنگ آميزي
2نقش برجسته با گل كلاژ + رنگ آميزي
آموزش نقش برجسته سفالي + آموزش بكارگيري انواع كلاژها و در پايان چگونگي رنگ آميزي كار
3ساخت نقش برجسته با گل , سفال و قالب گيري
آموزش نقش برجسته ها , سفالي كه از آن ها قالب گچي منفي گرفته شود و بعد نقش برجسته مثبت رنگ آميز

گواهینامه پایان دوره