عکاسی در معماری داخلی(پیشرفته)

مهندس مهیار دولتخواه

ثبت نام آنلاین در دوره

عکاسی در معماری داخلی(پیشرفته)

مهندس مهیار دولتخواه

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۷۰۰۷

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۶۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


عکاسی سه ویژگی علمی، صنعتی و هنری دارد و باید قبول کرد که عکاسی نه تنها علم یا صنعت و هنر بلکه از هر یک نشانه ای بسزا دارد، زیرا در آغاز عکاسی مانند یک پدیده علمی تولد پیدا کرد و قوانین علمی در پیشرفت آن موثر بودند و سپس مانند یک صنعت رونق گرفت و آنگاه جنبه هنری پیدا کرد به طوری که امروزه از آن در سه مرحله گفته شده استفاده می شود. در این دوره تمرکز بر آموزش عکاسی در شاخه معماری به صورت تکمیلی و جامع است و آموزش تکنیک های مختلف عکاسی معماری از ویژگیهای این دوره می باشد.

هدف و ضرورت دوره
شناخت بهتر و کامل سبک های مختلف عکاسی معماری
تکنیک های مختلف عکاسی معماری
روش های مختلف ویرایش عکس

معرفی دوره


عکاسی سه ویژگی علمی، صنعتی و هنری دارد و باید قبول کرد که عکاسی نه تنها علم یا صنعت و هنر بلکه از هر یک نشانه ای بسزا دارد، زیرا در آغاز عکاسی مانند یک پدیده علمی تولد پیدا کرد و قوانین علمی در پیشرفت آن موثر بودند و سپس مانند یک صنعت رونق گرفت و آنگاه جنبه هنری پیدا کرد به طوری که امروزه از آن در سه مرحله گفته شده استفاده می شود. در این دوره تمرکز بر آموزش عکاسی در شاخه معماری به صورت تکمیلی و جامع است و آموزش تکنیک های مختلف عکاسی معماری از ویژگیهای این دوره می باشد.

هدف و ضرورت دوره
شناخت بهتر و کامل سبک های مختلف عکاسی معماری
تکنیک های مختلف عکاسی معماری
روش های مختلف ویرایش عکس

سرفصل های دوره


1مروری بر موارد مهم دوره مقدماتی و تکمیل آن
بررسی مسایل مهم دوره مقدماتی
2عکاسی پانوراما
عکاسی تا تکمیل خروجی عکاسی پانوراما
3عکاسی اچ دی آر
از عکاسی تا خروجی گرفتن در عکاسی اچ دی آر
4عکاسی open flash یا multi flash و روش نورمالی و دیگر تکنیک ها
آمورش تکنیک های اپن فلش و دیگر تکنیک ها در عکاسی معماری
5فضا سازی و چیدمان در عکاسی معماری
ایجاد فضاهای ویژه برای معرفی بهتر فضا
6ویرایش حرفه ای عکس
نکات جزیی و حرفه ای در ویرایش عکس های معماری

سرفصل های دوره


1مروری بر موارد مهم دوره مقدماتی و تکمیل آن
بررسی مسایل مهم دوره مقدماتی
2عکاسی پانوراما
عکاسی تا تکمیل خروجی عکاسی پانوراما
3عکاسی اچ دی آر
از عکاسی تا خروجی گرفتن در عکاسی اچ دی آر
4عکاسی open flash یا multi flash و روش نورمالی و دیگر تکنیک ها
آمورش تکنیک های اپن فلش و دیگر تکنیک ها در عکاسی معماری
5فضا سازی و چیدمان در عکاسی معماری
ایجاد فضاهای ویژه برای معرفی بهتر فضا
6ویرایش حرفه ای عکس
نکات جزیی و حرفه ای در ویرایش عکس های معماری

گواهینامه پایان دوره