دوره آموزش مقدماتی عکاسی

مهندس دولتخواه

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره آموزش مقدماتی عکاسی

مهندس دولتخواه

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۷۰۰۶

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۷۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


عکاسی معماری شاخه‌ای از عکاسی است و هدف از آن نشان دادن وثبت طراحی فضاهای داخلی و بیرون کارهای معماری است. و عکاس هنرمند با استفاده از زبان نور و فرم ویژگی‌های طرح وکلیات معماری را آشکار می سازد. آشنایی با نحوه گرفتن یک عکس درست از لحاظ اصول عکاسی با رویکرد معماری و نحوه کار با دوربین و وسایل مرتبط از ویژگی های این دوره است همچنین نحوه استفاده بهتر از امکانات ساده و ایجاد خروجی بهتر و آشنایی با روش های ویرایش عکس جهت بهبود کیفی تصاویر از شاخصه های اصلی این دوره می باشد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
آشنایی و اطلاع دانش آموختگان از نحوه مستند سازی و معرفی بنا یا جزئیات در معماری
پیشرفت در فن عکاسی معماری به عنوان شاخه ای از موارد مورد نیاز در کنار این سبک

معرفی دوره


عکاسی معماری شاخه‌ای از عکاسی است و هدف از آن نشان دادن وثبت طراحی فضاهای داخلی و بیرون کارهای معماری است. و عکاس هنرمند با استفاده از زبان نور و فرم ویژگی‌های طرح وکلیات معماری را آشکار می سازد. آشنایی با نحوه گرفتن یک عکس درست از لحاظ اصول عکاسی با رویکرد معماری و نحوه کار با دوربین و وسایل مرتبط از ویژگی های این دوره است همچنین نحوه استفاده بهتر از امکانات ساده و ایجاد خروجی بهتر و آشنایی با روش های ویرایش عکس جهت بهبود کیفی تصاویر از شاخصه های اصلی این دوره می باشد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
آشنایی و اطلاع دانش آموختگان از نحوه مستند سازی و معرفی بنا یا جزئیات در معماری
پیشرفت در فن عکاسی معماری به عنوان شاخه ای از موارد مورد نیاز در کنار این سبک

سرفصل های دوره


1تاریخ عکاسی به صورت معرفی جزیی،معرفی دیافراگم در دوربین
توضیحاتی مختصر در مورد تاریخ عکاسی و سیر تکامل معرفی دیافراگم در دوربین
2معرفی شاتر در دوربین تکنیک های سرعت شاتر معرفی ISO
آموزش نحوه کارکرد شاتز و ISO در دوربین و تکنیک های آن
3آشنایی با انواع لنز و مصارف آن آشنایی با استاندارد های دوربین
معرفی انواع لنز و دوربین و مصارف آنها
4معرفی وایت بالانس سلف تایمر انواع فیلتر ها
نحوه تنظیم حرارت در عکس،اجزای دوربین و انواع فیلتر های مورد استفاده
5ترکیب بندی در عکاسی
نحوه قرارگیری عناصر و المان ها در تصویر
6ویرایش عکس
ویرایش و بهبود کیفیت دیداری عکس

سرفصل های دوره


1تاریخ عکاسی به صورت معرفی جزیی،معرفی دیافراگم در دوربین
توضیحاتی مختصر در مورد تاریخ عکاسی و سیر تکامل معرفی دیافراگم در دوربین
2معرفی شاتر در دوربین تکنیک های سرعت شاتر معرفی ISO
آموزش نحوه کارکرد شاتز و ISO در دوربین و تکنیک های آن
3آشنایی با انواع لنز و مصارف آن آشنایی با استاندارد های دوربین
معرفی انواع لنز و دوربین و مصارف آنها
4معرفی وایت بالانس سلف تایمر انواع فیلتر ها
نحوه تنظیم حرارت در عکس،اجزای دوربین و انواع فیلتر های مورد استفاده
5ترکیب بندی در عکاسی
نحوه قرارگیری عناصر و المان ها در تصویر
6ویرایش عکس
ویرایش و بهبود کیفیت دیداری عکس

گواهینامه پایان دوره