اصول و مبانی هنرهای تجسمی

مهندس شوشتری

ثبت نام آنلاین در دوره

اصول و مبانی هنرهای تجسمی

مهندس شوشتری

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۷۰۰۳

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۱۳۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


الفبای طراحی مبانی هنرهای تجسمی است. در این درس شما با تک تک عناصر و کیفیات هنرهای تجسمی آشنا می شوید، و کاربرد آنها را در طراحی داخلی را به طور کامل یاد می گیرید. بعد از گذراندن این دوره شما دید حرفه ای نسبت به این اصول پیدا می کنید و قادر خواهید بود فضای داخلی مورد نظرتان را به طور اصولی طراحی نمایید و یا مشکلات بصری و واقعی طراحی های داخلی را حل کنید.

هدف و ضرورت دوره
این درس لازمه و شاکله شروع هر نوع فعالیت هنری در هر زمینه هنری می باشد. آشنایی با عناصر و کیفیات بصری به منظور آمادگی برای طراحی کردن و درک صحیح آثار هنری دیگر از ویژگی های این دوره می باشد. این درس به معرفی، مفهوم کادر، نقطه، خطوط ، حجم و سطح ، بافت ، نر و فرم و فضا بصورت کامل می پردازد و برداشت های روانشناختی و حسی و بصری هر کدام را نیز جداگانه آموزش می دهد.کیفیات هم به عنوان عواملی که در سامان بخشی صحیح و زیبا تر در یک ترکیب بندی موثر هستند در بخش دیگری از درس معرفی شده با نمونه های مثالی علی الخصوص در زمینه دکوراسیون تفهیم خواهند شد.

معرفی دوره


الفبای طراحی مبانی هنرهای تجسمی است. در این درس شما با تک تک عناصر و کیفیات هنرهای تجسمی آشنا می شوید، و کاربرد آنها را در طراحی داخلی را به طور کامل یاد می گیرید. بعد از گذراندن این دوره شما دید حرفه ای نسبت به این اصول پیدا می کنید و قادر خواهید بود فضای داخلی مورد نظرتان را به طور اصولی طراحی نمایید و یا مشکلات بصری و واقعی طراحی های داخلی را حل کنید.

هدف و ضرورت دوره
این درس لازمه و شاکله شروع هر نوع فعالیت هنری در هر زمینه هنری می باشد. آشنایی با عناصر و کیفیات بصری به منظور آمادگی برای طراحی کردن و درک صحیح آثار هنری دیگر از ویژگی های این دوره می باشد. این درس به معرفی، مفهوم کادر، نقطه، خطوط ، حجم و سطح ، بافت ، نر و فرم و فضا بصورت کامل می پردازد و برداشت های روانشناختی و حسی و بصری هر کدام را نیز جداگانه آموزش می دهد.کیفیات هم به عنوان عواملی که در سامان بخشی صحیح و زیبا تر در یک ترکیب بندی موثر هستند در بخش دیگری از درس معرفی شده با نمونه های مثالی علی الخصوص در زمینه دکوراسیون تفهیم خواهند شد.

سرفصل های دوره


1آشنایی با عناصر پایه در طراحی داخلی
خط، نقطه،سطح، حجم، بافت، الگو، ...
2کیفیات در طراحی داخلی
ریتم، تعادل، تاکید، مقیاس، حرکت، کنتراست، وحدت، کثرت و تناسب ...
3رنگ در معماری داخلی
مفاهیم پایه، درجه بندی و نسبت رنگ ها در طراحی داخلی، چیدمان رنگی اتاق به اتاق، رنگ از دیدگاه فنگ شویی، روانشناسی رنگ ها، رنگ در فضاهای غیرمسکونی، رنگ در سبک های مختلف

سرفصل های دوره


1آشنایی با عناصر پایه در طراحی داخلی
خط، نقطه،سطح، حجم، بافت، الگو، ...
2کیفیات در طراحی داخلی
ریتم، تعادل، تاکید، مقیاس، حرکت، کنتراست، وحدت، کثرت و تناسب ...
3رنگ در معماری داخلی
مفاهیم پایه، درجه بندی و نسبت رنگ ها در طراحی داخلی، چیدمان رنگی اتاق به اتاق، رنگ از دیدگاه فنگ شویی، روانشناسی رنگ ها، رنگ در فضاهای غیرمسکونی، رنگ در سبک های مختلف

گواهینامه پایان دوره