دوره نوآوری و خلق مدل کسب و کار

مهندس دارویی

ثبت نام آنلاین در دوره

نوآوری و خلق مدل کسب و کار

مهندس دارویی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۴۰۰۹

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر۳ ماه

دانش پذیران:
۸۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


مدل کسب و کار چارچوبی برای خلق پول و ثروت است. این چارچوب نشان می دهد که یک بنگاه چه مجموعه فعالیت هایی را، چگونه و در چه زمانی می باید انجام دهد تا مشتریان از آنچه که از بنگاه انتظار دارند بهره مند شوند و بنگاه نیز به سود دست یابد. شیوه ای که شرکت، بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می‌کند. مدل کسب‌وکار بیان می‌کند که چگونه سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدمت ایجاد ارزش افزوده میکند. به بیان دیگر این مدل‌ها که در واقع چارچوبی برای پول سازی هستند، به سه پرسش کلیدی در مورد شرکت‌ها پاسخ می‌دهند: کدام فعالیتها، چگونه و چه وقت باید انجام شوند؟ - پاسخ صحیح به این پرسشها منجر به عملکرد مناسب شرکت‌ها و ارائه مزایای مطلوب به مشتریان شده و در نهایت سود را برای شرکت به ارمغان می‌آورد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
برای سال‌ها بسیاری از سازمان‌ها مدل کسب‌وکار سالمی داشتند. امروزه، آن‌ها دریافته‌اند که مدل کسب‌وکار کنونی‌شان دیگر جواب نمی‌دهد. رکود اقتصادی، تغییر رفتار مشتری، اینترنت و دسترسی (رایگان) به اطلاعات قوانین بازی را تغییر داده‌اند. تاریخ مصرف مدل‌ها کسب‌وکار سنتی گذشته است و همین ضرورت مدل‌های کسب‌وکار جدید و نوآورانه را دوچندان کرده است.

معرفی دوره


مدل کسب و کار چارچوبی برای خلق پول و ثروت است. این چارچوب نشان می دهد که یک بنگاه چه مجموعه فعالیت هایی را، چگونه و در چه زمانی می باید انجام دهد تا مشتریان از آنچه که از بنگاه انتظار دارند بهره مند شوند و بنگاه نیز به سود دست یابد. شیوه ای که شرکت، بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می‌کند. مدل کسب‌وکار بیان می‌کند که چگونه سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدمت ایجاد ارزش افزوده میکند. به بیان دیگر این مدل‌ها که در واقع چارچوبی برای پول سازی هستند، به سه پرسش کلیدی در مورد شرکت‌ها پاسخ می‌دهند: کدام فعالیتها، چگونه و چه وقت باید انجام شوند؟ - پاسخ صحیح به این پرسشها منجر به عملکرد مناسب شرکت‌ها و ارائه مزایای مطلوب به مشتریان شده و در نهایت سود را برای شرکت به ارمغان می‌آورد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
برای سال‌ها بسیاری از سازمان‌ها مدل کسب‌وکار سالمی داشتند. امروزه، آن‌ها دریافته‌اند که مدل کسب‌وکار کنونی‌شان دیگر جواب نمی‌دهد. رکود اقتصادی، تغییر رفتار مشتری، اینترنت و دسترسی (رایگان) به اطلاعات قوانین بازی را تغییر داده‌اند. تاریخ مصرف مدل‌ها کسب‌وکار سنتی گذشته است و همین ضرورت مدل‌های کسب‌وکار جدید و نوآورانه را دوچندان کرده است.

سرفصل های دوره


1درآمدی بر تفکر مدل کسب و کار به عنوان ابزاری برای استراتژی
فهم چیستی مدل‌های کسب و کار و علت اهمیت امروزی آن‌ها
مرگ طرح کسب و کار، به سوی چرخش مدل کسب و کار
معرفی بوم مدل کسب و کار
روشی سیستماتیک برای کار با مدل‌های کسب و کار
جا انداختن مفهوم مدل کسب و کار در سازمان
2چند مورد از نوآوری در مدل کسب و کار و هم‌اندیشی گروهی
دریافتن اینکه چگونه مدل‌های کسب و کار نوآورانه می‌توانند صنایع را متحول کنند
استفاده از بوم مدل کسب و کار با چند مثال
قواعد پایه‌ای و دام‌های بوم مدل کسب و کار
3تفکر طراحی برای نوآوری در مدل کسب و کار
بررسی مدل‌های کسب و کار نوآورانه با پیش‌زمینه ذهنی طراحی
محور بودن مشتری به عنوان نقطه شروع نوآوری در مدل کسب و کار
نمونه‌‌سازی مدل‌های کسب و کار
4درآمدی بر آزمودن مدل‌های کسب و کار بوسیله فرآیند «مشتری‌سازی
درآمدی بر تست مدل‌های کسب و کار
فرآیند مشتری‌سازی
مثال‌هایی از چرخش‌های بزرگ در مدل کسب و کار

سرفصل های دوره


1درآمدی بر تفکر مدل کسب و کار به عنوان ابزاری برای استراتژی
فهم چیستی مدل‌های کسب و کار و علت اهمیت امروزی آن‌ها
مرگ طرح کسب و کار، به سوی چرخش مدل کسب و کار
معرفی بوم مدل کسب و کار
روشی سیستماتیک برای کار با مدل‌های کسب و کار
جا انداختن مفهوم مدل کسب و کار در سازمان
2چند مورد از نوآوری در مدل کسب و کار و هم‌اندیشی گروهی
دریافتن اینکه چگونه مدل‌های کسب و کار نوآورانه می‌توانند صنایع را متحول کنند
استفاده از بوم مدل کسب و کار با چند مثال
قواعد پایه‌ای و دام‌های بوم مدل کسب و کار
3تفکر طراحی برای نوآوری در مدل کسب و کار
بررسی مدل‌های کسب و کار نوآورانه با پیش‌زمینه ذهنی طراحی
محور بودن مشتری به عنوان نقطه شروع نوآوری در مدل کسب و کار
نمونه‌‌سازی مدل‌های کسب و کار
4
درآمدی بر تست مدل‌های کسب و کار
فرآیند مشتری‌سازی
مثال‌هایی از چرخش‌های بزرگ در مدل کسب و کار

گواهینامه پایان دوره