مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری CRM

دکتر تهرانی

ثبت نام آنلاین در دوره

مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری CRM

دکتر تهرانی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۴۰۱۱

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر۲ ماه

دانش پذیران:
۱۱۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


با ظهور فلسفه بازاگرایی و روی آوردن شرکت ها و سازمان ها به فلسفه بازاریابی مستقیم، نیاز شرکت ها برای پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و به طور ویژه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در سالهای اخیر رو به افزایش است و شرکت ها برای باقی ماندن در محیط پرتلاطم رقابتی بازار، سعی می کنند که در ارتباط برقرار کردن هر چه ایده آل تر با مشتریان خود از یکدیگر پیشی بگیرند. با توجه به این شرایط، داشتن تخصص در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)، می تواند به عنوان یک ابزار بسیار مهم، فرد را برای وارد شدن در حوزه بازاریابی و فروش یاری رساند.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
آشنایی با مفاهیم میان رشته ای بازاریابی و روانشناسی جهت تاثیرگذاری مثبت بر مشتریان
آشنایی با روش های جلب رضایت مشتریان و افزایش فروش مکرر

معرفی دوره


با ظهور فلسفه بازاگرایی و روی آوردن شرکت ها و سازمان ها به فلسفه بازاریابی مستقیم، نیاز شرکت ها برای پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و به طور ویژه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در سالهای اخیر رو به افزایش است و شرکت ها برای باقی ماندن در محیط پرتلاطم رقابتی بازار، سعی می کنند که در ارتباط برقرار کردن هر چه ایده آل تر با مشتریان خود از یکدیگر پیشی بگیرند. با توجه به این شرایط، داشتن تخصص در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)، می تواند به عنوان یک ابزار بسیار مهم، فرد را برای وارد شدن در حوزه بازاریابی و فروش یاری رساند.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
آشنایی با مفاهیم میان رشته ای بازاریابی و روانشناسی جهت تاثیرگذاری مثبت بر مشتریان
آشنایی با روش های جلب رضایت مشتریان و افزایش فروش مکرر

سرفصل های دوره


1تشریح و تعریف ماهیت CRM
تشریح اهداف CRM
مزایای بکارگیری CRM
معرفی انواع فن آوری های CRM
2مفاهيم اساسي در مديريت پروژه
تعريف مشتري شیوه های شناسایی انواع مشتری
چرخه حیات مشتری
مدیریت سکوت مشتری
شناسایی صدای مشتری
عوامل موثر در رضایت مشتری
مشوق های جذب مشتری
مدیریت شکایات مشتری
3طراحی CRMساختارهاي سازماني پروژه
چهارچوب گارتنر در طراحی CRM
مدل های CSM
استانداردهای بین المللی در پیاده سازی CRM
چالش های اجرایی CRM
معرفی ابزارهای نرم افزاری CRM
ابزارهای ارتباطی موجود در ایران جهت استفاده در CRM

سرفصل های دوره


1محورهای اصلی دوره
اصول مدیریت و مبانی سازمان
مدیریت رفتار سازمانی
حسابداری برای مدیران
آشنایی با امور قراردادها
اصول بازاریابی

گواهینامه پایان دوره