دوره بازرگانی بین الملل mini MBA

جمعی از برترین اساتید مدیریت کشور

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره بازرگانی بین الملل mini MBA

جمعی از برترین اساتید مدیریت کشور

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۴۰۰۷

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۲۴۰ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۸ ماه

دانش پذیران:
۷۵۰+

قیمت:
۹۹۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


امروزه در زندگی و کار همه افراد نیاز به تحول به شدت احساس می¬شود و اینگونه افراد در زمینه کاری خود به دنباg پیشرفت و استفاده از مزایای رقابتی دست نیافتنی هستند این دوره برای مدیران ارشدی طراحی شده که انگیزه روحی بالایی برای موفقیت و غلبه بر مشکلات و مسائل مدیریتی که در حوزه های حرفه ای و عملی خود با آن مواجه هستند را دارا میباشد.ه می گردد. شرکت در دوره مدیریت بازرگانی بین الملل از مدیران افرادی متخصص و کارآمد خواهد ساخت که با تکیه بر تجربه ی کاری خویش و دانش و راهکارهای کسب شده در این دوره قادر خواهند بود فعالیت حرفه ای خود را به مراحل بالاتر ارتقاء دهند.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف از برگزاری این دوره تقویت مهارت های و ارائه اصول تجارت و بازرگانی بین الملل، نحوه سفارش و خرید خارجی، روش های پرداخت در بازارهای بین المللی و یادگیری اصطلاحات و استاندادهای تجارت بین الملل به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی می یاشد.

معرفی دوره


امروزه در زندگی و کار همه افراد نیاز به تحول به شدت احساس می¬شود و اینگونه افراد در زمینه کاری خود به دنباg پیشرفت و استفاده از مزایای رقابتی دست نیافتنی هستند این دوره برای مدیران ارشدی طراحی شده که انگیزه روحی بالایی برای موفقیت و غلبه بر مشکلات و مسائل مدیریتی که در حوزه های حرفه ای و عملی خود با آن مواجه هستند را دارا میباشد.ه می گردد. شرکت در دوره مدیریت بازرگانی بین الملل از مدیران افرادی متخصص و کارآمد خواهد ساخت که با تکیه بر تجربه ی کاری خویش و دانش و راهکارهای کسب شده در این دوره قادر خواهند بود فعالیت حرفه ای خود را به مراحل بالاتر ارتقاء دهند.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف از برگزاری این دوره تقویت مهارت های و ارائه اصول تجارت و بازرگانی بین الملل، نحوه سفارش و خرید خارجی، روش های پرداخت در بازارهای بین المللی و یادگیری اصطلاحات و استاندادهای تجارت بین الملل به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی می یاشد.

سرفصل های دوره


1محورهای اصلی
اصول ساختار سازمان و مدیریت
واردات و صادرات
قوانین گمرکی و ترخیص کالا
زبان تخصصی مدیریت
بازاریابی و فروش بین الملل

سرفصل های دوره


1محورهای اصلی
اصول ساختار سازمان و مدیریت
واردات و صادرات
قوانین گمرکی و ترخیص کالا
زبان تخصصی مدیریت
بازاریابی و فروش بین الملل

گواهینامه پایان دوره