دوره تکنیک های نوین فروش مویرگی

دکتر رضایی

ثبت نام آنلاین در دوره

تکنیک های نوین فروش مویرگی

دکتر رضایی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۰۵

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۸۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


بض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما با همه این شرایط اغلب شرکت ها به کانال‌های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد. فروش مویرگی به سبکی از فروش گفته می شود که تیم اصلی فروش می بایست مشتریان خود را به صورت تک به تک و انفرادی و مجزا بازاریابی نماید .به عبارت دیگر اگر شرکت هر مشتری را با زمان مشخص بازاریابی نماید سبک مویرگی را استفاده نموده است . این سبک یکی از موثرترین سبک های بازاریابی است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
آشنایی و طرح ریزی مهارت فروش مویرگی برای تسلط بهتر در سهم بازار.

معرفی دوره


نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما با همه این شرایط اغلب شرکت ها به کانال‌های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد. فروش مویرگی به سبکی از فروش گفته می شود که تیم اصلی فروش می بایست مشتریان خود را به صورت تک به تک و انفرادی و مجزا بازاریابی نماید .به عبارت دیگر اگر شرکت هر مشتری را با زمان مشخص بازاریابی نماید سبک مویرگی را استفاده نموده است . این سبک یکی از موثرترین سبک های بازاریابی است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
آشنایی و طرح ریزی مهارت فروش مویرگی برای تسلط بهتر در سهم بازار

سرفصل های دوره


1مقدمه ای بر بازار یابی خرده فروشی
تجزیه تحلیل
برنامه ریزی اجرا
کنترل مهارتهای فروش مویرگی
خرده فروشی
مهندسی مسیر ویزیت مویرگی
2ذخیره ‌سازی و انبار کالا برای توزیع
توزیع کالا از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی
توزیع کالا از طریق شبکه شرکتهای پخش
مجتمع های تولیدی و شبکه های توزیع مستقل
توزیع مویرگی
3مشتريان
دریافت سفارش از مشتریان
تحویل کالا به مشتریان
4کنترل و دریافت اطلاعات از بازار
تعریف و ایجاد پایگاه اطلاعاتی به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به فروش
تحلیل اطلاعات و بدست آوردن روندهای مختلف
تعیین سهمیه و مناطق فروش
تعیین تعداد فروشندگان و عاملین فروش
5وصول مطالبات
تحویل کالا به مشتری و قطعی شدن فاکتور فروش
دریافت وجه و یاچک از مشتری و ثبت در سیستم
وصول و یا برگشتی چک های دریافتی

سرفصل های دوره


1مقدمه ای بر بازار یابی خرده فروشی
تجزیه تحلیل
برنامه ریزی اجرا
کنترل مهارتهای فروش مویرگی
خرده فروشی
مهندسی مسیر ویزیت مویرگی
2ذخیره ‌سازی و انبار کالا برای توزیع
توزیع کالا از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی
توزیع کالا از طریق شبکه شرکتهای پخش
مجتمع های تولیدی و شبکه های توزیع مستقل
توزیع مویرگی
3مشتريان
دریافت سفارش از مشتریان
تحویل کالا به مشتریان
4کنترل و دریافت اطلاعات از بازار
تعریف و ایجاد پایگاه اطلاعاتی به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به فروش
تحلیل اطلاعات و بدست آوردن روندهای مختلف
تعیین سهمیه و مناطق فروش
تعیین تعداد فروشندگان و عاملین فروش
5وصول مطالبات
تحویل کالا به مشتری و قطعی شدن فاکتور فروش
دریافت وجه و یاچک از مشتری و ثبت در سیستم
وصول و یا برگشتی چک های دریافتی

گواهینامه پایان دوره