دوره فن بیان و سخنوری

مهندس ابراهیمی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره فن بیان و سخنوری

مهندس ابراهیمی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۰۸

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۳ ماه

دانش پذیران:
۹۰۰+

قیمت:
۲۹۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


در این دوره با نگاهی متفاوت به فن بیان و سخنوری می‌پردازیم؛ بدین نحو که با استفاده همزمان از تمرین‌ها و مهارت‌های فن بیان، حس و بداهه گویی در اجرا و نیز مهارت‌های ارتباطی با رویکرد روانشناسانه توانایی افراد را در سطوح مختلف برای خوانش بهتر متون ادبی، گفتار روان‌تر و دقیق‌تر، سخنرانی در جمع، اجرای رادیویی و تلویزیونی، تقویت حس در نمایش رادیویی و ... افزایش می‌دهیم.

مهارت‌های اکتسابی پس از طی دوره
افزايش قدرت ابزارهاي گفتاري و بياني
افزايش مهارت زبان بدن و درك رفتارهاي شخصي و مستقل از رفتارهاي بدن
افزايش مهارت خوانش متون

معرفی دوره


در این دوره با نگاهی متفاوت به فن بیان و سخنوری می‌پردازیم؛ بدین نحو که با استفاده همزمان از تمرین‌ها و مهارت‌های فن بیان، حس و بداهه گویی در اجرا و نیز مهارت‌های ارتباطی با رویکرد روانشناسانه توانایی افراد را در سطوح مختلف برای خوانش بهتر متون ادبی، گفتار روان‌تر و دقیق‌تر، سخنرانی در جمع، اجرای رادیویی و تلویزیونی، تقویت حس در نمایش رادیویی و ... افزایش می‌دهیم.

مهارت‌های اکتسابی پس از طی دوره
افزايش قدرت ابزارهاي گفتاري و بياني
افزايش مهارت زبان بدن و درك رفتارهاي شخصي و مستقل از رفتارهاي بدن
افزايش مهارت خوانش متون

سرفصل های دوره


1تمرین و آماده‌سازی ابزارهای گفتاری
گرم كردن فك، زبان و اندامهاي گفتاري با نرمش و تمرين حروف وكلمات
2خوانش متون مختلف
خوانش متون مختلف از جمله شعر كلاسيك، شعر معاصر، داستان، متن صنعتي و ...
3مرین صداسازی و آواشناسی
تمرين آواهاي كششي و آواز براي تقويت ديافراگم و افزايش قدرت صداي خروجي از گوينده
4تمرین حس و نمایشنامه‌خوانی
تمرين يك نمايشنامه از ابتدا تا انتها و اجراي آن در سالن آمفي تئاتر به صورت نمايشنامه خواني در پايان دوره

سرفصل های دوره


1تمرین و آماده‌سازی ابزارهای گفتاری
گرم كردن فك، زبان و اندامهاي گفتاري با نرمش و تمرين حروف وكلمات
2خوانش متون مختلف
خوانش متون مختلف از جمله شعر كلاسيك، شعر معاصر، داستان، متن صنعتي و ...
3مرین صداسازی و آواشناسی
تمرين آواهاي كششي و آواز براي تقويت ديافراگم و افزايش قدرت صداي خروجي از گوينده
4تمرین حس و نمایشنامه‌خوانی
تمرين يك نمايشنامه از ابتدا تا انتها و اجراي آن در سالن آمفي تئاتر به صورت نمايشنامه خواني در پايان دوره

گواهینامه پایان دوره