دوره زبان بدن

خانم پارسایی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره زبان بدن

خانم پارسایی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۰۷

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۷۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحي مدوَّن است. در گزارش يك تحقيق نهزبان بدن (BODY LANGUAGE) یا ارتباط غیر کلامی عبارت است از يك سري اعمال بخـصـوص بـدن كه انسان ناخودآگاه در شرايط و موقعيت‌هاي گوناگون از قبيل هيجان، استرس، دروغـگويي، ترس، ابراز علاقه و غيره از خود نشان ميدهد. علوم زبان جسماني در سال‌هاي اخير پيشرفت زيادي نموده و داراي شاخه هاي متنوع گرديده است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
شناسایی و تحلیل زبان بدن مشتری و تسلط بهتر در اداره جلسات و مهرت های ارتباطی رودرو

معرفی دوره


نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحي مدوَّن است. در گزارش يك تحقيق نهزبان بدن (BODY LANGUAGE) یا ارتباط غیر کلامی عبارت است از يك سري اعمال بخـصـوص بـدن كه انسان ناخودآگاه در شرايط و موقعيت‌هاي گوناگون از قبيل هيجان، استرس، دروغـگويي، ترس، ابراز علاقه و غيره از خود نشان ميدهد. علوم زبان جسماني در سال‌هاي اخير پيشرفت زيادي نموده و داراي شاخه هاي متنوع گرديده است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
شناسایی و تحلیل زبان بدن مشتری و تسلط بهتر در اداره جلسات و مهرت های ارتباطی رودرو

سرفصل های دوره


1تحلیل حرکات وحالات بدن
تحلیل حرکات چشم ها و نقش ان در ارتباطات تحلیل حرکات وحالات پاها
تحلیل حرکات وحالات سر وصورت
تحلیل حرکات وحالات دست (از مچ تا سر انگشتان)
تحلیل حرکات وحالات دست ها (تمام دست)
تحلیل حرکات وحالات بینی
تحلیل حرکات وحالات دهان
تحلیل وضعيت اندامی
2تحلیل استفاده ابزار
تحلیل استفاده ابزار و وسایل شامل سیگار- عینک و غیره
3تحلیل علايم دستيابي ديداري
نوع تفکر،دروغگوی
4حریم های چهار گانه انسان
فضای عمومي
فضای اجتماعی
فضای شخصی
فضای خصوصی

سرفصل های دوره


1تحلیل حرکات وحالات بدن
تحلیل حرکات چشم ها و نقش ان در ارتباطات
تحلیل حرکات وحالات پاها
تحلیل حرکات وحالات سر وصورت
تحلیل حرکات وحالات دست (از مچ تا سر انگشتان)
تحلیل حرکات وحالات دست ها (تمام دست)
تحلیل حرکات وحالات بینی
تحلیل حرکات وحالات دهان
تحلیل وضعيت اندامی
2تحلیل استفاده ابزار
تحلیل استفاده ابزار و وسایل شامل سیگار- عینک و غیره
3تحلیل علايم دستيابي ديداري
نوع تفکر،دروغگوی
4حریم های چهار گانه انسان
فضای عمومي
فضای اجتماعی
فضای شخصی
فضای خصوصی

گواهینامه پایان دوره