دوره روانشناسی فروش و مشتری

دکتر میراحمدی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره روانشناسی فروش و مشتری

دکتر میراحمدی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۰۱

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۳ ماه

دانش پذیران:
۱۴۵۰+

قیمت:
۲۹۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


روان‌شناسي رفتار مصرف كننده، يكي از گرايش‌هاي پرطرفدار در علم روان‌شناسي است. به كمك اين علم، مي‌توان از طريق شناسايي رفتار مصرف‌كننده، عوامل مؤثر در برگزيدن مارك كالا را مورد بررسي قرار داد و نيز عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر تصميم‌گيري مصرف‌كننده را موردتحليل قرار داد. با به‌كارگيري صحيح روش‌هاي مطالعه درمورد رفتار مصرف‌كننده و پيش‌بيني رفتارهاي مرتبط با خريد، مي‌توان به ساخت و ارائه بهتر كالا پرداخت كه در نهايت، منجر به افزايش فروش و رضايت مشتري مي‌شود.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف و ضرورت آشنایی با روانشناسی مصرف کننده و فروش بر این اصل می باشد،برای طرح ریزی بهتر در کیفیت خدمات و محصول در راستای سلیقه و انتخاب مشتری با شناخت بهتری خدمات فروش را طرح ریزی کنیم.

معرفی دوره


روان‌شناسي رفتار مصرف كننده، يكي از گرايش‌هاي پرطرفدار در علم روان‌شناسي است. به كمك اين علم، مي‌توان از طريق شناسايي رفتار مصرف‌كننده، عوامل مؤثر در برگزيدن مارك كالا را مورد بررسي قرار داد و نيز عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر تصميم‌گيري مصرف‌كننده را موردتحليل قرار داد. با به‌كارگيري صحيح روش‌هاي مطالعه درمورد رفتار مصرف‌كننده و پيش‌بيني رفتارهاي مرتبط با خريد، مي‌توان به ساخت و ارائه بهتر كالا پرداخت كه در نهايت، منجر به افزايش فروش و رضايت مشتري مي‌شود.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف و ضرورت آشنایی با روانشناسی مصرف کننده و فروش بر این اصل می باشد،برای طرح ریزی بهتر در کیفیت خدمات و محصول در راستای سلیقه و انتخاب مشتری با شناخت بهتری خدمات فروش را طرح ریزی کنیم.

سرفصل های دوره


1روانشناسی شخصیت
خریدار بی تفاوت
خریدار تحلیل گر
خریدار رابطه گرا
خریدار وظیفه گرا
خریدار اجتماعی و معاشرتی
2رفتارشناسی مصرف کننده
نکات کلیدی رفتار مصرف کننده
پیچیدگی رفتار مصرف کننده
3راهکارهای جلب رضایت مشتری
عامل دوستی
تحلیل نیازهای مشتریان
نحوه برخورد حين صحبتهای مشتری
وضع ظاهر
4عوامل درونی و بیرونی موثر بر رفتار مصرف کننده
عوامل بيروني: عوامل فرهنگی و اجتماعی
گروهی شامل: خانواده- فرهنگ و خرده فرهنگ – سن – مرحله زندگی – شخصیت - گروه های مرجع و رهبران ایده- طبقه اجتماعی
عوامل درونی و فردی مانند: ادراک- نگرش- یادگیریها و کسب زندگی

سرفصل های دوره


1روانشناسی شخصیت
خریدار بی تفاوت
خریدار تحلیل گر
خریدار رابطه گرا
خریدار وظیفه گرا
خریدار اجتماعی و معاشرتی
2رفتارشناسی مصرف کننده
نکات کلیدی رفتار مصرف کننده
پیچیدگی رفتار مصرف کننده
3راهکارهای جلب رضایت مشتری
عامل دوستی
تحلیل نیازهای مشتریان
نحوه برخورد حين صحبتهای مشتری
وضع ظاهر
4عوامل درونی و بیرونی موثر بر رفتار مصرف کننده
عوامل بيروني: عوامل فرهنگی و اجتماعی
گروهی شامل: خانواده- فرهنگ و خرده فرهنگ – سن – مرحله زندگی – شخصیت - گروه های مرجع و رهبران ایده- طبقه اجتماعی
عوامل درونی و فردی مانند: ادراک- نگرش- یادگیریها و کسب زندگی

گواهینامه پایان دوره