دوره تکنیک های فروش در بازار ایران

دکتر طاهری

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره تکنیک های فروش در بازار ایران

دکتر طاهری

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۰۴

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۱۴۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


دنیای امروز، دنیای تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد است. حال وهوای امروز تجارت نشان از جهانی شدن آن دارد فرایندی که منجربه حضور و رقابت تنگاتنگ ظرفیت های مختلف تجاری شده است. آنچه به یقین می توان گفت این است که چنانچه کشوری به هر علت نتواند به این موج شتابان فراگیر بپیوندد در آینده ای نچندان دور، در صحنه ی رقابت های بین المللی به حاشیه رانده می شود و بسیاری از فرصت های کسب و کار را به سود دیگران از دست می دهد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف از برگزاری دوره تکنیک های فروش در بازار ایران شناخت ساختار کسب و کار و و بازارها در سطوح مختلف با رویکرد ایجاد مهارت در فرد جهت افزایش فروش در این بازار می باشد.

معرفی دوره


دنیای امروز، دنیای تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد است. حال وهوای امروز تجارت نشان از جهانی شدن آن دارد فرایندی که منجربه حضور و رقابت تنگاتنگ ظرفیت های مختلف تجاری شده است. آنچه به یقین می توان گفت این است که چنانچه کشوری به هر علت نتواند به این موج شتابان فراگیر بپیوندد در آینده ای نچندان دور، در صحنه ی رقابت های بین المللی به حاشیه رانده می شود و بسیاری از فرصت های کسب و کار را به سود دیگران از دست می دهد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف از برگزاری دوره تکنیک های فروش در بازار ایران شناخت ساختار کسب و کار و و بازارها در سطوح مختلف با رویکرد ایجاد مهارت در فرد جهت افزایش فروش در این بازار می باشد.

سرفصل های دوره


1روانشناسی مصرف کننده
تعریف کلی از روانشناسی مصرف کننده و شیوه های شناخت سبک سلیقه ای مصرف کننده در ایران
2تاریخچه بازار ایران و خاور میانه در صد سال گذشته
وضعیت اقتصادی ایران در اواخر دوران قاجار
تحولات بازار و تغییر نگرش رفتار مصرف کننده در دوران رضاشاه
محمدرضا شاه و بررسی اقتصاد با محوریت نفت
‏اقتصاد و بررسی بازار در جنگ ایران و عراق
اقتصاد ایران و تغییر در رفتار بازار در دهه 70 و 80
‏ حرکت به سمت خصوصی سازی و میزان استقبال مصرف کننده از آن
‏ تحریم و بازار ایران در عکس العمل
3تحلیل بنیادین مقدماتی از ساختار بازار ایران
سرمایه گذاری ( مفهوم ، فرآیند ، انواع )‏
نرخ بازده سرمایه گذاری ، ریسک سرمایه گذاری
سرمایه گذاری و بازارهای مالی
انواع بازارهای مالی ( بازار پول و سرمایه )‏
شکل گیری بازارهای مالی
مخاطرات بازارهای مالی ( خرید و فروش سهام )‏
4مديريت تبلیغات و روش های متناسب با سبک زندگی مصرف کنندگان ایرانی
برنامه ریزی تبلیغات‏
رفتارشناسی بازار یابی
روانشنای تبلیغات در تغییر نگرش مصرف کننده
احساس و ادراک مشتری از پیام تبلیغاتی‏
5فنون مذاکره با افراد دشوار
روش های مذاکره و شناخت رفتار مشتری‏
شیوه های مذاکره با افراد دشوار

سرفصل های دوره


1روانشناسی مصرف کننده
تعریف کلی از روانشناسی مصرف کننده و شیوه های شناخت سبک سلیقه ای مصرف کننده در ایران
2تاریخچه بازار ایران و خاور میانه در صد سال گذشته
وضعیت اقتصادی ایران در اواخر دوران قاجار
تحولات بازار و تغییر نگرش رفتار مصرف کننده در دوران رضاشاه
محمدرضا شاه و بررسی اقتصاد با محوریت نفت
‏اقتصاد و بررسی بازار در جنگ ایران و عراق
اقتصاد ایران و تغییر در رفتار بازار در دهه 70 و 80
‏ حرکت به سمت خصوصی سازی و میزان استقبال مصرف کننده از آن
‏ تحریم و بازار ایران در عکس العمل
3تحلیل بنیادین مقدماتی از ساختار بازار ایران
سرمایه گذاری ( مفهوم ، فرآیند ، انواع )‏
نرخ بازده سرمایه گذاری ، ریسک سرمایه گذاری
سرمایه گذاری و بازارهای مالی
انواع بازارهای مالی ( بازار پول و سرمایه )‏
شکل گیری بازارهای مالی
مخاطرات بازارهای مالی ( خرید و فروش سهام )‏
4مديريت تبلیغات و روش های متناسب با سبک زندگی مصرف کنندگان ایرانی
برنامه ریزی تبلیغات‏
رفتارشناسی بازار یابی
روانشنای تبلیغات در تغییر نگرش مصرف کننده
احساس و ادراک مشتری از پیام تبلیغاتی‏
5فنون مذاکره با افراد دشوار
روش های مذاکره و شناخت رفتار مشتری‏
شیوه های مذاکره با افراد دشوار

گواهینامه پایان دوره