دوره اصول بازاریابی تلفنی

دکتر طالقان

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره اصول بازاریابی تلفنی

دکتر طالقان

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۱۴

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۳ ماه

دانش پذیران:
۴۰۰+

قیمت:
۲۹۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


شما برای اینکه بتوانید توجه مشتریان احتمالی برای محصولات یا خدماتتان را پشت یک تماس تلفن کوتاه به خود جلب کنید، کار دشواری در پیش دارید. چرا که مشتری شما را نمی بیند و بخش بزرگی از ارتباط که از طریق زبان بدن ایجاد می شود را در اختیار ندارید. در نتیجه شما باید با استفاده از کلمات و جملات حساب شده و موثر، و لحن جذاب و دوستانه، و روش های خاص، اعتماد کسی که شما را نمی بیند به خود جلب کنید. تا در مرحله بعد بتوانید او را به مشتری خود تبدیل نمایید.
در این دوره همه روش ها و مفاهیم جدید بازاریابی تلفنی آموزش داده شده است. همچنین تعداد زیادی از جملات و دیالوگ های کلیدی را که به عنوان محرک در ذهن مشتری عمل خواهد کرد یاد خواهید گرفت.

معرفی دوره


شما برای اینکه بتوانید توجه مشتریان احتمالی برای محصولات یا خدماتتان را پشت یک تماس تلفن کوتاه به خود جلب کنید، کار دشواری در پیش دارید. چرا که مشتری شما را نمی بیند و بخش بزرگی از ارتباط که از طریق زبان بدن ایجاد می شود را در اختیار ندارید. در نتیجه شما باید با استفاده از کلمات و جملات حساب شده و موثر، و لحن جذاب و دوستانه، و روش های خاص، اعتماد کسی که شما را نمی بیند به خود جلب کنید. تا در مرحله بعد بتوانید او را به مشتری خود تبدیل نمایید.
در این دوره همه روش ها و مفاهیم جدید بازاریابی تلفنی آموزش داده شده است. همچنین تعداد زیادی از جملات و دیالوگ های کلیدی را که به عنوان محرک در ذهن مشتری عمل خواهد کرد یاد خواهید گرفت.

سرفصل های دوره


1ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی
مفهوم مذاکره و بازاریابی تلفنی
اصول استفاده از تلفن در فروش
اصول بازاریابی و مذاکره تلفنی
2ارتقای بینش و نگرش
مدیریت تلفن
نگرش و بینش بازاریابی تلفنی
تفکر و بینش استفاده از تلفن در بازاریابی
بینش و نگرش فروش تلفنی
3ارتقای مهارت و فن تکنیکی
مهارت گرفتن اطلاعات
مهارت پاسخگویی به تلفن
مهارت کار با تلفن
مهارت سفارش گیری تلفنی
مهارت مذاکره تلفنی
مهارت درخواست تلفنی
مهارت مدیریت زمان در بازاریابی تلفنی
مهارت ارائه مؤثر تلفنی
مهارت های رفتاری در بازاریابی تلفنی
مهارت کار با تلفن همراه در فروش و بازاریابی
مهارت کار با تلفن ثابت در فروش و بازاریابی
مهارت تهیه چک لیست های بازاریابی تلفنی
چک لیست معاینه فنی بازاریابی تلفنی
زبان بدن در بازاریابی تلفنی
مهارت تعامل با مشتریان در فروش وبازاریابی تلفنی (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات ،گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

سرفصل های دوره


1ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی
مفهوم مذاکره و بازاریابی تلفنی
اصول استفاده از تلفن در فروش
اصول بازاریابی و مذاکره تلفنی
2ارتقای بینش و نگرش
مدیریت تلفن
نگرش و بینش بازاریابی تلفنی
تفکر و بینش استفاده از تلفن در بازاریابی
بینش و نگرش فروش تلفنی
3ارتقای مهارت و فن تکنیکی
مهارت گرفتن اطلاعات
مهارت پاسخگویی به تلفن
مهارت کار با تلفن
مهارت سفارش گیری تلفنی
مهارت مذاکره تلفنی
مهارت درخواست تلفنی
مهارت مدیریت زمان در بازاریابی تلفنی
مهارت ارائه مؤثر تلفنی
مهارت های رفتاری در بازاریابی تلفنی
مهارت کار با تلفن همراه در فروش و بازاریابی
مهارت کار با تلفن ثابت در فروش و بازاریابی
مهارت تهیه چک لیست های بازاریابی تلفنی
چک لیست معاینه فنی بازاریابی تلفنی
زبان بدن در بازاریابی تلفنی
مهارت تعامل با مشتریان در فروش وبازاریابی تلفنی (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات ،گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

گواهینامه پایان دوره