دوره تحقیقات و توسعه بازار

دکتر بابایی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره تحقیقات و توسعه بازار

دکتر بابایی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۱۳

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۳ ماه

دانش پذیران:
۱۲۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


وظایف یک مدیر توسعه بازار با تحقیقات بازاریابی و فعالیت‌های برندینگ و ترویج و بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته بازاریابی به طور کلی زمینه‌سازی برای جذب مخاطبان (جدید) فروش، بسترسازی برای فعالیت‌های فروش، گسترش قلمروی فروش محصولات و خدمات به مشتریان تازه و برقراری روابط و مناسبات حسنه کاری با مشتریان جدید و قدیمی می‌شود. تحقیق و توسعه بازار، ایجاد بستری مناسب برای تبیین، برنامه‌ریزی، هماهنگی اجراء و كنترل فعالیتهای تحقیقاتی در جهت ارائه راهکار علمی برای حل مسائل در زمینه‌های مختلف فروش و بازار می باشد.
از اين رو برای تسهيل ارتباطات كسب‏وكار و ايجاد روابط جديد، شرکت‌ها به مديران توسعه بازار نياز پيدا میکنند. توسعه بازار يكي از استراتژي‌هاي رشد شركت است كه بازارهاي جديدي را براي محصولات و خدمات فعلي شناسايي كرده و توسعه مي‏دهد. استراتژي توسعه بازار، مشتريان بالقوه‏ جديد را در بازارهاي جديد و غيرمشتريان را در بازار هدف كنوني، هدف خود قرار مي‏دهد. در واقع استراتژي توسعه بازار شامل گسترش بازار بالقوه در ميان كاربران جديد مي‏شود.
بخش تحقیق و توسعه ارگانی لازم و حیاتی برای تمام سازمانهایی است که قصد حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی را دارند و جهت رقابت در سطح داخلی و بین المللی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است . با توجه به اینکه نیازهای جدید و لزوم اعمال تغییرات همواره وجود دارند بخش تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری برای باز کردن سیکل های بسته عملیاتی در جریان امور مختلف طراحی و سازماندهی شده است و از توان تزریق فرهنگ توسعه در کل پیکره سازمان برخوردار است .

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
تاثیر به سزایی كه فعالیتهای تحقیق و توسعه‌ای در بهینه‌سازی عملكرد و بهبود خدمات ارائه شده در پروژه‌ها دارد، تاكیدی بر لزوم آموزش تحقیقات و توسعه بازار برای افراد است. موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان با هدف آموزش مهارت های تخصصی و حرفه ای تحقیق و توسعه بازار به مدیران و کارکنان این دوره آموزشی را آماده کرده است.

معرفی دوره


وظایف یک مدیر توسعه بازار با تحقیقات بازاریابی و فعالیت‌های برندینگ و ترویج و بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته بازاریابی به طور کلی زمینه‌سازی برای جذب مخاطبان (جدید) فروش، بسترسازی برای فعالیت‌های فروش، گسترش قلمروی فروش محصولات و خدمات به مشتریان تازه و برقراری روابط و مناسبات حسنه کاری با مشتریان جدید و قدیمی می‌شود. تحقیق و توسعه بازار، ایجاد بستری مناسب برای تبیین، برنامه‌ریزی، هماهنگی اجراء و كنترل فعالیتهای تحقیقاتی در جهت ارائه راهکار علمی برای حل مسائل در زمینه‌های مختلف فروش و بازار می باشد. از اين رو برای تسهيل ارتباطات كسب‏وكار و ايجاد روابط جديد، شرکت‌ها به مديران توسعه بازار نياز پيدا میکنند. توسعه بازار يكي از استراتژي‌هاي رشد شركت است كه بازارهاي جديدي را براي محصولات و خدمات فعلي شناسايي كرده و توسعه مي‏دهد. استراتژي توسعه بازار، مشتريان بالقوه‏ جديد را در بازارهاي جديد و غيرمشتريان را در بازار هدف كنوني، هدف خود قرار مي‏دهد. در واقع استراتژي توسعه بازار شامل گسترش بازار بالقوه در ميان كاربران جديد مي‏شود. بخش تحقیق و توسعه ارگانی لازم و حیاتی برای تمام سازمانهایی است که قصد حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی را دارند و جهت رقابت در سطح داخلی و بین المللی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است . با توجه به اینکه نیازهای جدید و لزوم اعمال تغییرات همواره وجود دارند بخش تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری برای باز کردن سیکل های بسته عملیاتی در جریان امور مختلف طراحی و سازماندهی شده است و از توان تزریق فرهنگ توسعه در کل پیکره سازمان برخوردار است .

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
تاثیر به سزایی كه فعالیتهای تحقیق و توسعه‌ای در بهینه‌سازی عملكرد و بهبود خدمات ارائه شده در پروژه‌ها دارد، تاكیدی بر لزوم آموزش تحقیقات و توسعه بازار برای افراد است. موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان با هدف آموزش مهارت های تخصصی و حرفه ای تحقیق و توسعه بازار به مدیران و کارکنان این دوره آموزشی را آماده کرده است.

سرفصل های دوره


1تحقیق در بازار
طبقه بندی تحقیق در بازار
فرآیند تحقیق در بازار
2تعريف مسأله
تعريف مسأله در تحقیقات بازار
فرآیند تعريف مسأله
رویکرد به مسأله
3تحقیق و انواع آن
طرح تحقیق
طبقه بندی تحقیقات
تحقیقات اکتشافی
داده های قبلی
تحقیقات کیفی
تحقیق توصیفی
4تکنیک های تحقیق
تکنیک ها در مصاحبه عمقی
تکنیک های مقیاس بند
5مراحل نجام کــــار
مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز
نمونه گیری: طراحی و رويه ها
نمونه گیری: ملاحظات آماری
آماده سازی داده ها
توزيع فراوانی،جدول های توافقی وآزمون فرضیه ها
تهیه وارائه گزارش

سرفصل های دوره


1تحقیق در بازار
طبقه بندی تحقیق در بازار
فرآیند تحقیق در بازار
2تعريف مسأله
تعريف مسأله در تحقیقات بازار
فرآیند تعريف مسأله
رویکرد به مسأله
3تحقیق و انواع آن
طرح تحقیق
طبقه بندی تحقیقات
تحقیقات اکتشافی
داده های قبلی
تحقیقات کیفی
تحقیق توصیفی
4تکنیک های تحقیق
تکنیک ها در مصاحبه عمقی
تکنیک های مقیاس بند
5مراحل نجام کــــار
مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز
نمونه گیری: طراحی و رويه ها
نمونه گیری: ملاحظات آماری
آماده سازی داده ها
توزيع فراوانی،جدول های توافقی وآزمون فرضیه ها
تهیه وارائه گزارش

گواهینامه پایان دوره