دوره بازاریابی صادراتی

دکتر کیانی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره بازاریابی صادراتی

دکتر کیانی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۱۲

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۳ ماه

دانش پذیران:
۱۳۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


شرکت‌ ها و بنگاه ‌هایی که در اندیشه گسترش بازارهای بین ‌المللی برای محصول یا خدمات خود هستند باید ابتدا در مورد ورود به بازار صادرات به قطعیت برسند و سپس در مورد انتخاب مقاصد صادراتی و روش‌های انجام صادرات به مقاصد تعیین شده، جمع‌بندی لازم را به عمل آورند. بازاریابی صادرات در حقیقت مترادف با اجرای دقیق فرآیند تدوین شده در قالب یک استراتژی بازاریابی با هدف کسب موفقیت در بازارهای بین‌المللی می‌باشد. برنامه اجرایی برای پیاده‌سازی استراتژی بازاریابی، دربرگیرنده مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه بازاریابی صادرات است که اجرای گام به گام و دقیق آنها منجر به کسب موفقیت در آن حوزه می‌گردد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هنگامی که یک شرکت تصمیم به صادرات می گیرد،باید یک استراتژی صادرات طرح ریزی نماید. تدوین طرح یک استراتژی مسئله اصلی هر نوع فعالیت تجاری است. استراتژی مشخص می سازد که شرکت به کجا می رود و طریق رسیدن به مقصد چیست. استراتژی بازاریابی معمولا به معنی انتخاب یک بازار و تصمیم گیری درباره نوع کالا، قیمت و سیاست های مربوط به ترویج و توزیع آن کالا است که باید توسط شرکت مربوطه صورت پذیرد. در حقیقت استراتژی یک شرکت به منزله برنامه کاری آن جهت رقابت در بازارهای صادراتی مورد نظر است. یک استراتژی مشخص صادراتی، هدف و مقصود واحدی را جلوه گر می سازد که کارمندان شرکت می توانند فعالیتهای خود را در رابطه با آن تنظیم نمایند. در این دوره شما با این استراتژی ها آشنا شده و آنچه شما برای به اجرا در آوردن یک استراتژی ها نیاز دارید را خواهید آموخت.

معرفی دوره


شرکت‌ ها و بنگاه ‌هایی که در اندیشه گسترش بازارهای بین ‌المللی برای محصول یا خدمات خود هستند باید ابتدا در مورد ورود به بازار صادرات به قطعیت برسند و سپس در مورد انتخاب مقاصد صادراتی و روش‌های انجام صادرات به مقاصد تعیین شده، جمع‌بندی لازم را به عمل آورند. بازاریابی صادرات در حقیقت مترادف با اجرای دقیق فرآیند تدوین شده در قالب یک استراتژی بازاریابی با هدف کسب موفقیت در بازارهای بین‌المللی می‌باشد. برنامه اجرایی برای پیاده‌سازی استراتژی بازاریابی، دربرگیرنده مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه بازاریابی صادرات است که اجرای گام به گام و دقیق آنها منجر به کسب موفقیت در آن حوزه می‌گردد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هنگامی که یک شرکت تصمیم به صادرات می گیرد،باید یک استراتژی صادرات طرح ریزی نماید. تدوین طرح یک استراتژی مسئله اصلی هر نوع فعالیت تجاری است. استراتژی مشخص می سازد که شرکت به کجا می رود و طریق رسیدن به مقصد چیست. استراتژی بازاریابی معمولا به معنی انتخاب یک بازار و تصمیم گیری درباره نوع کالا، قیمت و سیاست های مربوط به ترویج و توزیع آن کالا است که باید توسط شرکت مربوطه صورت پذیرد. در حقیقت استراتژی یک شرکت به منزله برنامه کاری آن جهت رقابت در بازارهای صادراتی مورد نظر است. یک استراتژی مشخص صادراتی، هدف و مقصود واحدی را جلوه گر می سازد که کارمندان شرکت می توانند فعالیتهای خود را در رابطه با آن تنظیم نمایند. در این دوره شما با این استراتژی ها آشنا شده و آنچه شما برای به اجرا در آوردن یک استراتژی ها نیاز دارید را خواهید آموخت.

سرفصل های دوره


1بازاریابی صادرات
تعریف بازاریابی صادرات
دفتر بازاریابی صادرات
2تحقیق
تحقیق و ارزیابی صادرات
تحقیق در بازار صادرات
3هزینه های صادرات
تبلیغات در صادرات
تامین مالی صادرات
هزینه یابی و قیمت گذاری
کنترل بودجه و بازاریابی
4مهارت های لازم
شناسایی بازار هدف
آماده‌سازی ابزارهای ارتباطات بازاریابی

سرفصل های دوره


1بازاریابی صادرات
تعریف بازاریابی صادرات
دفتر بازاریابی صادرات
2تحقیق
تحقیق و ارزیابی صادرات
تحقیق در بازار صادرات
3هزینه های صادرات
تبلیغات در صادرات
تامین مالی صادرات
هزینه یابی و قیمت گذاری
کنترل بودجه و بازاریابی
4مهارت های لازم
شناسایی بازار هدف
آماده‌سازی ابزارهای ارتباطات بازاریابی

گواهینامه پایان دوره