دوره استراتژی اقیانوس آبی،هنر کشف بازارهای ناشناخته

دکتر ربانی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره استراتژی اقیانوس آبی،هنر کشف بازارهای ناشناخته

دکتر ربانی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۰۶

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۶۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


با توجه به شرایط ویژه کسب و کارها در جهان امروز و تغییر مداوم متغیرهای محیطی، دیگر نمی‌توان بسیاری از داده‌ها را منجمد کرد و اقدام به برنامه‌ریزی بلندمدت در آینده نمود از همین رو در چند سال اخیر جنبشی که در حوزه مدیریت استراتژیک در دنیا صورت گرفته است در حوزه نوآوری و خلاقیت در استراتژی و جنبش‌های پارادایمی در حوزه استراتژیک می‌باشد. یکی از مهمترین تحولات در این حوزه که منجر به پیدایش انقلابی در حوزه استراتژیک شده است، "استراتژی اقیانوس آبی" می‌باشد که با رویکرد تفکر استراتژیک همراه با نوآوری در حوزه استراتژیک اقدام به ارائه مجموعه‌ای از ابزارها و رویکردهای خاص جهت تحقق آن نموده است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی مدیران و کارشناسان شرکتها و سازمانها با مهمترین و اثرگذارترین مکتب فکری در حوزه استراتژی و بازار در طی چهار سال اخیر در دنیا است که با نوآوری در استراتژیها سعی دارد راهکارهای جدیدی را برای توسعه جهشی سازمانها فراهم نماید.

معرفی دوره


با توجه به شرایط ویژه کسب و کارها در جهان امروز و تغییر مداوم متغیرهای محیطی، دیگر نمی‌توان بسیاری از داده‌ها را منجمد کرد و اقدام به برنامه‌ریزی بلندمدت در آینده نمود از همین رو در چند سال اخیر جنبشی که در حوزه مدیریت استراتژیک در دنیا صورت گرفته است در حوزه نوآوری و خلاقیت در استراتژی و جنبش‌های پارادایمی در حوزه استراتژیک می‌باشد. یکی از مهمترین تحولات در این حوزه که منجر به پیدایش انقلابی در حوزه استراتژیک شده است، "استراتژی اقیانوس آبی" می‌باشد که با رویکرد تفکر استراتژیک همراه با نوآوری در حوزه استراتژیک اقدام به ارائه مجموعه‌ای از ابزارها و رویکردهای خاص جهت تحقق آن نموده است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی مدیران و کارشناسان شرکتها و سازمانها با مهمترین و اثرگذارترین مکتب فکری در حوزه استراتژی و بازار در طی چهار سال اخیر در دنیا است که با نوآوری در استراتژیها سعی دارد راهکارهای جدیدی را برای توسعه جهشی سازمانها فراهم نماید.

سرفصل های دوره


1شناخت و درک مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و قرمز
آشنایی با لایه های استراتژی های اقیانوسی در کسب و کار
معرفی مفهوم نوآوری در مدیریت و استراتژی
فرایند های ساخت یک اقیانوس آبی برای کسب و کارها
مدیریت سرخ در برابر مدیریت آبی
بازاریابی سرخ در برابر بازاریابی آبی
فروش سرخ و فروش آبي
2مرور نکات مهم استراتژی اقیانوس آبی
تناقض های استراتژیک اقیانوس آبی
معرفی نقشه وضعیت استراتژی و منحنی
3تدوین مراحل صحیح استراتژیک اقیانوسی
ایجاد فرایند اقیانوسی
رور نکات مهم استراتژی اقیانوس آبی
معرفی ابزارها و چارچوبهای تحلیلی اقیانوسی
شش مسیر خلق استراتژی اقیانوس آبی
شناسایی غیر مشتریان صنعت
تجدید ساختار مرزهای اقیانوسی
4ترسیم بوم استراتژی کسب و کار
سه لایه غیر مشتری ها
شش اهرم مطلوبیت فروش
مهره های اصلی در تنگ ماهی
ارزش های استراتژیک اقیانوسی

سرفصل های دوره


1تدوین مراحل صحیح استراتژیک اقیانوسی
آشنایی با لایه های استراتژی های اقیانوسی در کسب و کار
معرفی مفهوم نوآوری در مدیریت و استراتژی
فرایند های ساخت یک اقیانوس آبی برای کسب و کارها
مدیریت سرخ در برابر مدیریت آبی
بازاریابی سرخ در برابر بازاریابی آبی
فروش سرخ و فروش آبي
2مرور نکات مهم استراتژی اقیانوس آبی
تناقض های استراتژیک اقیانوس آبی
معرفی نقشه وضعیت استراتژی و منحنی
3تدوین مراحل صحیح استراتژیک اقیانوسی
ایجاد فرایند اقیانوسی
رور نکات مهم استراتژی اقیانوس آبی
معرفی ابزارها و چارچوبهای تحلیلی اقیانوسی
شش مسیر خلق استراتژی اقیانوس آبی
شناسایی غیر مشتریان صنعت
تجدید ساختار مرزهای اقیانوسی
4ترسیم بوم استراتژی کسب و کار
سه لایه غیر مشتری ها
شش اهرم مطلوبیت فروش
مهره های اصلی در تنگ ماهی
ارزش های استراتژیک اقیانوسی

گواهینامه پایان دوره