دوره کاربرد اکسل در حسابداری

مهندس طالبی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره کاربرد اکسل در حسابداری

مهندس طالبی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۶۰۰۴

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۳ ماه

دانش پذیران:
۲۰۰+

قیمت:
۲۹۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد نموده و در کلیه واحد های اقتصادی، بخش مهمی از تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات انجام می شود. بر همین اساس واحد حسابداری در سازمان ها و شرکت ها ، از مهمترین واحد ها به شمار می آید. امروزه در جوامع، با توجه به فراگیر شدن دانش حسابداری و عدم توانایی حسابداری به روش سنتی در ارائه گزارشات کارآمد به ذینفعان سازمان، استفاده از ابزارهای تخصصی در این زمینه همچون نرم افزارها، به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. نرم افزار اکسل از کاربردی ترین نرم افزارها در زمینه حسابداری است. مخاطبان در این دوره آموزشی ایتدا نحوه فرمول نویسی و استفاده از توابع مهم و کاربردی اکسل در حسابداری را فرا خواهند گرفت و در ادامه با مباحث مربوط به پایگاه داده، ابزارهای گرافیکی و نحوه تشکیل صورت های مالی در حسابداری آشنا شده و در پایان این دوره آموزشی می توانند برنامه و نرم افزار گزارش گیری ورود و خروج پرسنل در سازمان و همچنین برنامه سیستم حقوق و دستمزد را طراحی نمایند.

مخاطبين
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
شرکت های تامین سرمایه
شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های کارگزاری
شرکت های لیزینگ
مشاوران مالی و اقتصادی
کلیه دانشجویان رشته های مدیریت مالی و اقتصاد و حسابداری

معرفی دوره


حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد نموده و در کلیه واحد های اقتصادی، بخش مهمی از تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات انجام می شود. بر همین اساس واحد حسابداری در سازمان ها و شرکت ها ، از مهمترین واحد ها به شمار می آید. امروزه در جوامع، با توجه به فراگیر شدن دانش حسابداری و عدم توانایی حسابداری به روش سنتی در ارائه گزارشات کارآمد به ذینفعان سازمان، استفاده از ابزارهای تخصصی در این زمینه همچون نرم افزارها، به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. نرم افزار اکسل از کاربردی ترین نرم افزارها در زمینه حسابداری است. مخاطبان در این دوره آموزشی ایتدا نحوه فرمول نویسی و استفاده از توابع مهم و کاربردی اکسل در حسابداری را فرا خواهند گرفت و در ادامه با مباحث مربوط به پایگاه داده، ابزارهای گرافیکی و نحوه تشکیل صورت های مالی در حسابداری آشنا شده و در پایان این دوره آموزشی می توانند برنامه و نرم افزار گزارش گیری ورود و خروج پرسنل در سازمان و همچنین برنامه سیستم حقوق و دستمزد را طراحی نمایند.

مخاطبين
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
شرکت های تامین سرمایه
شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های کارگزاری
شرکت های لیزینگ
مشاوران مالی و اقتصادی
کلیه دانشجویان رشته های مدیریت مالی و اقتصاد و حسابداری

سرفصل های دوره


1نحوه آدرس دهي و ساختار توابع و قالب بندي شرطي if در اکسل
نکات مهم فرمول نويسي
آدرس دهي و روش هاي نام گذاري
معرفي ابزار if
2ابزارهاي گرافيکي و نمودارها در اکسل
معرفي انواع نمودار در اکسل
3فرمول هاي متني، تاريخ
فرمول هاي text
فرمول هاي date
4توابع جست و جو در اکسل
ابزارهاي lookup
ابزارهاي index & match
ابزار choose
5روش هاي ايجاد بانک اطلاعاتي و ضبط ماکرو
معرفي ابزار table & subtotal
معرفي فرمول هاي پايگاه داده
انجام كارهاي تكراري از طريق ايجاد Macro و مقدمات برنامه نويسي
6تحليل توابع مالي در اکسل
طريقه استفاده از توابع مالي در محاسبه ارزش زماني پول
تحليل انواع تسهيلات بانکي و قسط بندي آنها
بررسي روش هاي مستهلک کردن دارايي
استفاده از توابع مالي در ارزيابي طرح هاي اقتصادي و پروژه هاي صنعتي
سيستم حقوق و دستمزد
7سایر موارد
جدول داده ها
جدول حقوق و دستمزد
فيش حقوقي
تحليل ماليات در سيستم حقوق و دستمزد
تهيه صورت هاي مالي
تهيه ترازنامه
تهيه صورت سود و زيان
معادله جريان نقدي
تجزيه و تحليل سناريو
What if analysis
تحليل حساسيت نسبت دوپوند
تشکيل سناريو نسبت هاي مالي
تهيه نرم افزار گزارش گیری ورود و خروج پرسنل(مطالعه موردی)
تهيه برنامه سيستم حقوق و دستمزد در غالب فرمت نرم افزاري

سرفصل های دوره


1نحوه آدرس دهي و ساختار توابع و قالب بندي شرطي if در اکسل
نکات مهم فرمول نويسي
آدرس دهي و روش هاي نام گذاري
معرفي ابزار if
2ابزارهاي گرافيکي و نمودارها در اکسل
معرفي انواع نمودار در اکسل
3فرمول هاي متني، تاريخ
فرمول هاي text
فرمول هاي date
4توابع جست و جو در اکسل
ابزارهاي lookup
ابزارهاي index & match
ابزار choose
5روش هاي ايجاد بانک اطلاعاتي و ضبط ماکرو
معرفي ابزار table & subtotal
معرفي فرمول هاي پايگاه داده
انجام كارهاي تكراري از طريق ايجاد Macro و مقدمات برنامه نويسي
6تحليل توابع مالي در اکسل
طريقه استفاده از توابع مالي در محاسبه ارزش زماني پول
تحليل انواع تسهيلات بانکي و قسط بندي آنها
بررسي روش هاي مستهلک کردن دارايي
استفاده از توابع مالي در ارزيابي طرح هاي اقتصادي و پروژه هاي صنعتي
سيستم حقوق و دستمزد
7سایر موارد
جدول داده ها
جدول حقوق و دستمزد
فيش حقوقي
تحليل ماليات در سيستم حقوق و دستمزد
تهيه صورت هاي مالي
تهيه ترازنامه
تهيه صورت سود و زيان
معادله جريان نقدي
تجزيه و تحليل سناريو
What if analysis
تحليل حساسيت نسبت دوپوند
تشکيل سناريو نسبت هاي مالي
تهيه نرم افزار گزارش گیری ورود و خروج پرسنل(مطالعه موردی)
تهيه برنامه سيستم حقوق و دستمزد در غالب فرمت نرم افزاري

گواهینامه پایان دوره