۵۰۴ واژه ضروری

آقای صبوری

ثبت نام آنلاین در دوره

۵۰۴ واژه ضروری

آقای صبوری

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۹۰۰۵

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۵ ماه

دانش پذیران:
۱۵۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


امروزه آشنایی و یا حتی تسلط بر زبان انگلیسی یکی از اصلی ترین نیازهای اغلب افراد است. در محیط کار یا اینترنت و یا مطالعه و یا مکالمه آشنایی با این زبان یکی از ضروریات این دوره از زمان بوده و یادگیری این زبان صد در صد در بهبود و پیشرفت سایر امور مرتبط با زندگی و یا شغل و حرفه تأثیر بسزایی خواهد داشت. پکیج 504 واژه ضروری منبع بسیار خوبی برای گسترش دایره لغات زبان آموزان است. این پکیج داری ویژگی های زیر می¬باشد.: - امکان اضافه کردن بانک جدید برای دسته بندی واژگان توسط زبان آموز - تلفظ لغات با کیفیت عالی با دو لهجه آمریکایی و بریتانیایی - تعیین تعداد واژگانی که در هر روز می¬خواهید مطالعه نمایید با توجه به شناخت توانایی خود - امکان import و export بانک¬های واژگان - تکنیک آموزش منحصر به فرد برای واژگانی که برای زبان آموز دشوار می¬باشد، به نحوی که زبان آموزش به طور صحیح و به آسانی واژه (دیکته و تلفظ و معنی) را با سرعت و کیفیت بالایی فرا می¬گیرد. - اضافه کردن لغت به همراه معنی فارسی و انگلیسی، 3 مثال، 3 تصویر کلمات متضاد و مترادف نوع لغت، فونتیک، تلفظ - امکان پاسخ به سوالات به صورت چند گزینه¬ای و یا به صورت جای خالی - امکان ویرایش و حذف کلمات - امکان جستجوی کلمات - امکان اضافه کردن لغات بدون محدودیت - گزارش از نحوه پاسخگویی به کلمات

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هر فردی برای تسلط نسبی بر زبان انگلیسی ، چاره¬ای جز یادگیری لغات و تقویت دایره واژگان ندارد. اما مشکل اینجاست که زبان انگلیسی ، با صدها هزار لغت ، بسیار گسترده تر از آن است که بتوانید همه یا بخش اعظم لغاتش را یاد بگیرید. لازم به ذکر است که برای یادگیری زبان انگلیسی در حد معمول ، شما تنها به لغات ضروری نیاز دارید. اگر این تعداد لغت را حفظ باشید ، به راحتی از عهده زبان انگلیسی بر خواهید آمد. در این راستا پکیج 504 واژه ضروری این بستر را برای زبان آموزان فراهم می¬کند که بتوانند یادگیری خود را سرعت ببخشند.

معرفی دوره


امروزه آشنایی و یا حتی تسلط بر زبان انگلیسی یکی از اصلی ترین نیازهای اغلب افراد است. در محیط کار یا اینترنت و یا مطالعه و یا مکالمه آشنایی با این زبان یکی از ضروریات این دوره از زمان بوده و یادگیری این زبان صد در صد در بهبود و پیشرفت سایر امور مرتبط با زندگی و یا شغل و حرفه تأثیر بسزایی خواهد داشت. پکیج 504 واژه ضروری منبع بسیار خوبی برای گسترش دایره لغات زبان آموزان است. این پکیج داری ویژگی های زیر می¬باشد.: - امکان اضافه کردن بانک جدید برای دسته بندی واژگان توسط زبان آموز - تلفظ لغات با کیفیت عالی با دو لهجه آمریکایی و بریتانیایی - تعیین تعداد واژگانی که در هر روز می¬خواهید مطالعه نمایید با توجه به شناخت توانایی خود - امکان import و export بانک¬های واژگان - تکنیک آموزش منحصر به فرد برای واژگانی که برای زبان آموز دشوار می¬باشد، به نحوی که زبان آموزش به طور صحیح و به آسانی واژه (دیکته و تلفظ و معنی) را با سرعت و کیفیت بالایی فرا می¬گیرد. - اضافه کردن لغت به همراه معنی فارسی و انگلیسی، 3 مثال، 3 تصویر کلمات متضاد و مترادف نوع لغت، فونتیک، تلفظ - امکان پاسخ به سوالات به صورت چند گزینه¬ای و یا به صورت جای خالی - امکان ویرایش و حذف کلمات - امکان جستجوی کلمات - امکان اضافه کردن لغات بدون محدودیت - گزارش از نحوه پاسخگویی به کلمات

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هر فردی برای تسلط نسبی بر زبان انگلیسی ، چاره¬ای جز یادگیری لغات و تقویت دایره واژگان ندارد. اما مشکل اینجاست که زبان انگلیسی ، با صدها هزار لغت ، بسیار گسترده تر از آن است که بتوانید همه یا بخش اعظم لغاتش را یاد بگیرید. لازم به ذکر است که برای یادگیری زبان انگلیسی در حد معمول ، شما تنها به لغات ضروری نیاز دارید. اگر این تعداد لغت را حفظ باشید ، به راحتی از عهده زبان انگلیسی بر خواهید آمد. در این راستا پکیج 504 واژه ضروری این بستر را برای زبان آموزان فراهم می¬کند که بتوانند یادگیری خود را سرعت ببخشند.

سرفصل های دوره


1فصل اول: درس 1 تا 14 کتاب 504
آموزش 168 کلمه
تلفظ 168 کلمه
معنی 168 کلمه در قالب کلمه، عبارت و جمله
استفاده از 168 کلمه در 168 جمله ی متفاوت
استفاده از 168 کلمه در 504 مثال جمله‌ای
تمرین‌هایی مرتبط با کلمات آموزش داده شده
2فصل دوم: درس 15 تا 28 کتاب 504
آموزش 168 کلمه
تلفظ 168 کلمه
معنی 168 کلمه در قالب کلمه، عبارت و جمله
استفاده از 168 کلمه در 168 جمله ی متفاوت
استفاده از 168 کلمه در 504 مثال جمله‌ای
تمرین‌هایی مرتبط با کلمات آموزش داده شده
3فصل سوم: درس 29 تا 42 کتاب 504
آموزش 168 کلمه
تلفظ 168 کلمه
معنی 168 کلمه در قالب کلمه، عبارت و جمله
استفاده از 168 کلمه در 168 جمله ی متفاوت
استفاده از 168 کلمه در 504 مثال جمله‌ای
تمرین‌هایی مرتبط با کلمات آموزش داده شده

سرفصل های دوره


1فصل اول: درس 1 تا 14 کتاب 504
آموزش 168 کلمه
تلفظ 168 کلمه
معنی 168 کلمه در قالب کلمه، عبارت و جمله
استفاده از 168 کلمه در 168 جمله ی متفاوت
استفاده از 168 کلمه در 504 مثال جمله‌ای
تمرین‌هایی مرتبط با کلمات آموزش داده شده
2فصل دوم: درس 15 تا 28 کتاب 504
آموزش 168 کلمه
تلفظ 168 کلمه
معنی 168 کلمه در قالب کلمه، عبارت و جمله
استفاده از 168 کلمه در 168 جمله ی متفاوت
استفاده از 168 کلمه در 504 مثال جمله‌ای
تمرین‌هایی مرتبط با کلمات آموزش داده شده
3فصل سوم: درس 29 تا 42 کتاب 504
آموزش 168 کلمه
تلفظ 168 کلمه
معنی 168 کلمه در قالب کلمه، عبارت و جمله
استفاده از 168 کلمه در 168 جمله ی متفاوت
استفاده از 168 کلمه در 504 مثال جمله‌ای
تمرین‌هایی مرتبط با کلمات آموزش داده شده

گواهینامه پایان دوره