واژگان طلایی

خانم محکم ساز

ثبت نام آنلاین در دوره

واژگان طلایی

خانم محکم ساز

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۹۰۰۷

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۵ ماه

دانش پذیران:
۵۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


افرادی که یادگیری زبان را به‌صورت خودآموز شروع می‌کنند همواره وسوسه می‌شوند که تا می‌توانند به هر شکلی شده لغت یاد بگیرند. هرچند این روش در کوتاه‌مدت مؤثر است اما برای واردکردن اطلاعات به حافظه بلندمدت چندان تأثیرگذار نیست. روش یادگیری زبان انگلیسی با روش آماده سازی آزمون شب امتحان بسیار متفاوت است. حفظ لغت به تنهایی کافی نیست. بلکه بایستی شما بتوانید جایگاه لغت در جمله را به شکل صحیح تشخیص دهید و کاربرد آن یاد بگیرید. هدف ما کمک به شما برای یادگیری هرچه بهتر زبان انگلیسی است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
در این دوره آموزشی واژگان با روشی مؤثر برای حفظ اطلاعات و انتقال آن‌ها به حافظه بلندمدت به شما آموزش داده خواهد شد. به یاد داشته باشید، با استفاده از دوره آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، یادگیری شما صرفاً برای تست نیست، بلکه شما در حال یادگیری برای یک عمر هستید.

معرفی دوره


افرادی که یادگیری زبان را به‌صورت خودآموز شروع می‌کنند همواره وسوسه می‌شوند که تا می‌توانند به هر شکلی شده لغت یاد بگیرند. هرچند این روش در کوتاه‌مدت مؤثر است اما برای واردکردن اطلاعات به حافظه بلندمدت چندان تأثیرگذار نیست. روش یادگیری زبان انگلیسی با روش آماده سازی آزمون شب امتحان بسیار متفاوت است. حفظ لغت به تنهایی کافی نیست. بلکه بایستی شما بتوانید جایگاه لغت در جمله را به شکل صحیح تشخیص دهید و کاربرد آن یاد بگیرید. هدف ما کمک به شما برای یادگیری هرچه بهتر زبان انگلیسی است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
در این دوره آموزشی واژگان با روشی مؤثر برای حفظ اطلاعات و انتقال آن‌ها به حافظه بلندمدت به شما آموزش داده خواهد شد. به یاد داشته باشید، با استفاده از دوره آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، یادگیری شما صرفاً برای تست نیست، بلکه شما در حال یادگیری برای یک عمر هستید.

سرفصل های دوره


1
2
3
4

سرفصل های دوره


1
2
3
4

گواهینامه پایان دوره