دوره فشرده کنکور زبان دبیرستان

خانم محکم ساز

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره فشرده کنکور زبان دبیرستان

خانم محکم ساز

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۹۰۰۸

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۱۲۰ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۱۲ ماه

دانش پذیران:
۱۳۰۰+

قیمت:
۲۹۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


همواره یکی از بخش¬های تعیین کننده در آزمون سراسری برای داوطلبان دوره کارشناسی درس زبان عمومی بوده است. غالباً داوطلبان گروه¬های مختلف ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر قادر به پاسخگویی در دروس تخصصی خود به شکل قابل قبولی هستند، اما تعداد کمی از این داوطلبان به دروس عمومی به ویژه زبان انگلیسی و زبان عربی توجه می¬کنند. بر خلاف تصور اشتباه این گروه داوطلبان، به علت رقابتی بودن آزمون سراسری و پر اهمیت بودن هر درس در این آزمون، عدم پاسخگویی در یک درس می¬تواند داوطلب را از موفقیت نهایی دور نگه دارد. این داوطلبان با فراگیری کمتر از 3 ساعت برنامه آموزشی این پکیج فشرده قادر هستند تا بیش از 30 درصد امتیاز کنونی خود را در آزمون سراسری ارتقا دهند. مواردی که در این پکیج در نظر گرفته شده است شامل هر چهار بخش آزمون سراسری می¬باید با این تفاوت که تأکید روی برخی مطالب بیش از سایرین است. بخش¬های بررسی شده در این پکیج شامل بخش قواعد به صورت کامل و نکته به نکته به همراه حل نمونه سوال¬های کلیدی می¬باشد. با مشاهده بخش قواعد این پکیج داوطلب بدون نیاز به هیچ دانش قبلی می¬تواند 4 سوال بخش گرامر را بدون اشتباه پاسخ دهد. در کنار آن، بخش درک مطلب با طبقه بندی کاربردی نکات حل، برای شما داوطلبان گرامی ارائه می¬شود تا به شما اطمینان خاطر دهیم که از 8 سوال بخش درک مطلب شما قادر به پاسخگویی 5 سوال می¬باشید، به علاوه 300 لغت کلیدی و پر تکرار در آزمون¬های سراسری برای شما گزینش شده است تا داوطلبانی که تمایل به یادگیری لغات و سرمایه گذاری در این بخش را دارند، بتوانند به 8 دسوال این بخش نیز پاسخ دهند. با فراگیری لغت و دانستن نکات گرامری داوطلب می¬تواند در بخش متن بسته نیز وارد شود. برای آن بخش نیز نکاتی حائز اهمیت در پکیج در نظر گرفته شده است. لذا اگر داوطلبی توانایی مشاهده کامل مواد درسی این پکیج را داشته باشد، می¬تواند درصد قابل توجهی (حدود 50 تا 70 درصد) را در زبان عمومی آزمون سراسری کسب نماید. برای داوطلبانی که درصد کنونی زیر 20 % دارند، توصیه می¬شود حتماً بخش قواعد و درک مطلب پکیج حاضر را با حل نمونه سوالات فرا گیرند تا قادر باشند حداقل 30 درصد امتیاز خود را در درس زبان بالاتر ببرند. این پکیج تنها چیزی کمتر از 3 ساعت زمان فراگیری و حدود 3 ساعت تمرین و حل نمونه سوال نیاز دارد، لذا با مطالعه 6 ساعت درس زبان، موفقیت خود را در زبان عمومی آزمون سراسری تضمین نمایید.

معرفی دوره


همواره یکی از بخش¬های تعیین کننده در آزمون سراسری برای داوطلبان دوره کارشناسی درس زبان عمومی بوده است. غالباً داوطلبان گروه¬های مختلف ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر قادر به پاسخگویی در دروس تخصصی خود به شکل قابل قبولی هستند، اما تعداد کمی از این داوطلبان به دروس عمومی به ویژه زبان انگلیسی و زبان عربی توجه می¬کنند. بر خلاف تصور اشتباه این گروه داوطلبان، به علت رقابتی بودن آزمون سراسری و پر اهمیت بودن هر درس در این آزمون، عدم پاسخگویی در یک درس می¬تواند داوطلب را از موفقیت نهایی دور نگه دارد. این داوطلبان با فراگیری کمتر از 3 ساعت برنامه آموزشی این پکیج فشرده قادر هستند تا بیش از 30 درصد امتیاز کنونی خود را در آزمون سراسری ارتقا دهند. مواردی که در این پکیج در نظر گرفته شده است شامل هر چهار بخش آزمون سراسری می¬باید با این تفاوت که تأکید روی برخی مطالب بیش از سایرین است. بخش¬های بررسی شده در این پکیج شامل بخش قواعد به صورت کامل و نکته به نکته به همراه حل نمونه سوال¬های کلیدی می¬باشد. با مشاهده بخش قواعد این پکیج داوطلب بدون نیاز به هیچ دانش قبلی می¬تواند 4 سوال بخش گرامر را بدون اشتباه پاسخ دهد. در کنار آن، بخش درک مطلب با طبقه بندی کاربردی نکات حل، برای شما داوطلبان گرامی ارائه می¬شود تا به شما اطمینان خاطر دهیم که از 8 سوال بخش درک مطلب شما قادر به پاسخگویی 5 سوال می¬باشید، به علاوه 300 لغت کلیدی و پر تکرار در آزمون¬های سراسری برای شما گزینش شده است تا داوطلبانی که تمایل به یادگیری لغات و سرمایه گذاری در این بخش را دارند، بتوانند به 8 دسوال این بخش نیز پاسخ دهند. با فراگیری لغت و دانستن نکات گرامری داوطلب می¬تواند در بخش متن بسته نیز وارد شود. برای آن بخش نیز نکاتی حائز اهمیت در پکیج در نظر گرفته شده است. لذا اگر داوطلبی توانایی مشاهده کامل مواد درسی این پکیج را داشته باشد، می¬تواند درصد قابل توجهی (حدود 50 تا 70 درصد) را در زبان عمومی آزمون سراسری کسب نماید. برای داوطلبانی که درصد کنونی زیر 20 % دارند، توصیه می¬شود حتماً بخش قواعد و درک مطلب پکیج حاضر را با حل نمونه سوالات فرا گیرند تا قادر باشند حداقل 30 درصد امتیاز خود را در درس زبان بالاتر ببرند. این پکیج تنها چیزی کمتر از 3 ساعت زمان فراگیری و حدود 3 ساعت تمرین و حل نمونه سوال نیاز دارد، لذا با مطالعه 6 ساعت درس زبان، موفقیت خود را در زبان عمومی آزمون سراسری تضمین نمایید.

سرفصل های دوره


1واژگان ( Vocabulary )
پیشوند و پسوند ( Suffix and Prefix )
لغات پایه ( Basic Word )
لغات ضروری ( Essential Words)
آزمون های خودسنجی واژگان
2گرامر
اسم ( None )
فعل ( Verb)
ضمیر ( Pronoun )
زمان ( Tence )
مجهولات ( Passive Voice )
افعال مودال ( Modal Verbs )
جملات شرطی ( Conditional Sentences )
جملات سببی ( Causative Case )
مصدر (Infinitive & Gerund)
صفت (Adjective)
قید (Adverb)
جملات موصولی ( Relative Clause )
ربط دهنده ( Connector )
دم سوالی ( Tag Question )
Present Participle & Past Participle
ساختارهای نوشتاری ( Writing Structure )
حروف تعریف ( Article )
نقل قول ( Speech)
حروف اضافه ( Preposition )
آزمون های خودسنجی
3درک مطلب کتبی : (Reading Comprehension )
بررسی مهارت های درک مطلب
نمونه سوالات حل شده
تمرین های درک مطلب
4سوالات منتخب و تالیفی
مجموعه کامل از سوالات تالیفی و منتخب به همراه پاسخ در پکیج قرار داده شده است. این مجموعه ها یا مورد توجه طراحان کنکور بوده و یا بر اساس نگرش طراحان کنکور ارشد، تالیف شده است.

سرفصل های دوره


1واژگان ( Vocabulary )
پیشوند و پسوند ( Suffix and Prefix )
لغات پایه ( Basic Word )
لغات ضروری ( Essential Words)
آزمون های خودسنجی واژگان
2گرامر
اسم ( None )
فعل ( Verb)
ضمیر ( Pronoun )
زمان ( Tence )
مجهولات ( Passive Voice )
افعال مودال ( Modal Verbs )
جملات شرطی ( Conditional Sentences )
جملات سببی ( Causative Case )
مصدر (Infinitive & Gerund)
صفت (Adjective)
قید (Adverb)
جملات موصولی ( Relative Clause )
ربط دهنده ( Connector )
دم سوالی ( Tag Question )
Present Participle & Past Participle
ساختارهای نوشتاری ( Writing Structure )
حروف تعریف ( Article )
نقل قول ( Speech)
حروف اضافه ( Preposition )
آزمون های خودسنجی
3درک مطلب کتبی : (Reading Comprehension )
بررسی مهارت های درک مطلب
نمونه سوالات حل شده
تمرین های درک مطلب
4سوالات منتخب و تالیفی
مجموعه کامل از سوالات تالیفی و منتخب به همراه پاسخ در پکیج قرار داده شده است. این مجموعه ها یا مورد توجه طراحان کنکوربوده و یا بر اساس نگرش طراحان کنکور ارشد، تالیف شده است.

گواهینامه پایان دوره