دوره زبان انگلیسی MSRT

خانم ریاحی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره زبان انگلیسی MSRT

خانم ریاحی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۹۰۰۴

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۱۲۰ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۱۲ ماه

دانش پذیران:
۱۵۰+

قیمت:
۳۴۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


آزمونی است با قدمت نه چندان طولانی که توسط وزارت علوم برگزار می شود. این آزمون در واقع همان MCHE است (که سابق بر این توسط وزارت بهداشت برگزار می شد) و توسط اداره بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن به MSRT تغییر پیدا کرده است. اما تفاوتی در آزمون ایجاد نشده است و کلیه سرفصل ها مانند قبل در قالب چهار مهارت شنیداری، درک مطلب، لغت و ساختار مورد آزمایش قرار می گیرد. مدرک این آزمون تنها در داخل کشور اعتبار دارد. آزمون MSRT حاوی 100سوال است که امتیاز هر سوال 1 می¬باشد. توضیحات تکمیلی در ادامه آمده است: 1- 40 سوال درک مطلب نوشتاری (Reading Comprehension) مدت پاسخگویی 40 دقیقه 2-30 سوال درک مطلب شفاهی ( Listening Comprehension) مدت پاسخگویی 15 دقیقه 3- 30 سوال گرامر و ساختار (Grammar and Structure) مدت پاسخگویی 20 دقیقه نمره آزمون: محدوده نمره این آزمون از 0 تا 100 است که بالای 50 قبول می¬باشد. پکیج پیش رو با بهره گیری از سال¬ها تجربه و بکارگیری شیوه¬های جدید آموزشی، اقدام به تهیه نرم افزار در چهار بخش واژگان، درک مطلب کتبی، قواعد و ساختار و درک مطلب شنیداری نموده است. هر چند در آزمون MSRT بخش واژگان به صورت مجزا مورد پرسش واقع نمی¬شود اما دانش واژگان در تمامی چهار بخش مذکور (نوشتاری، قواعد، درک مطلب کتبی و درک مطلب شنیداری) می¬¬تواند به داوطلب اطمینان و اعتماد به نفس کافی برای رویارویی با سوالات را بدهد. لذا بسیار توصیه می¬شود بخش واژگان حتماً مورد مطالعه قرار گیرد. این بخش حاوی واژگان پر تکرار و حیاتی در آزمون¬های زبان انگلیسی می¬باشد. به نحوی که این واژگان به صورت نرم افزاری و شیوه¬های جدید و کامل آموزش واژگان تهیه شده است. در بخش قواعد و ساختار، گرامر زبان انگلیسی به همراه ساختارهای متداول زبان انگلیسی و اصطلاحات رایج مورد بحث قرار گرفته است و در هر بخش تست¬های متنوع کاربردی برای تسلط به موضوع قرار داده شده است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دانشجویان تحصیلات تکمیلی در داخل کشور موظف هستند قبل از آزمون جامع دکتری خود و ترجیحاً قبل از جلسه مصاحبه ورودی دکتری دانشگاه¬های سراسری ( وزارت علوم و وزارت بهداشت) مدرک قابل قبول زبان انگلیسی خود را ارائه دهند. با این پکیج آموزشی شما هیچ نیازی به کلاس و کتاب کمک آموزشی ندارید چرا که قادر هستید فایل¬های آ موزشی استاد را به طور کامل مشاهده نمایید و هیچ نقطه مبهمی در این بخش باقی نماند. برای بخش درک مطلب کتبی نیز استاد مهارت¬های درک مطلب را به صورت تفکیک شده آموزش می¬دهند و از این تکنیک¬ها برای حل نمونه سوالات درک مطلب استفاده می¬نمایند. لذا باز هم شما بی نیاز از هر گونه کلاس و کتاب کمک آموزشی خواهید بود. برای بخش درک مطلب شنیداری، نیز نکات لازم در پکیج قرار داده شده است تا داوطلب به راحتی بتواند مواد آموزشی بخش درک مطلب شفاهی را فرا گیرد

معرفی دوره


آزمونی است با قدمت نه چندان طولانی که توسط وزارت علوم برگزار می شود. این آزمون در واقع همان MCHE است (که سابق بر این توسط وزارت بهداشت برگزار می شد) و توسط اداره بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن به MSRT تغییر پیدا کرده است. اما تفاوتی در آزمون ایجاد نشده است و کلیه سرفصل ها مانند قبل در قالب چهار مهارت شنیداری، درک مطلب، لغت و ساختار مورد آزمایش قرار می گیرد. مدرک این آزمون تنها در داخل کشور اعتبار دارد. آزمون MSRT حاوی 100سوال است که امتیاز هر سوال 1 می¬باشد. توضیحات تکمیلی در ادامه آمده است: 1- 40 سوال درک مطلب نوشتاری (Reading Comprehension) مدت پاسخگویی 40 دقیقه 2-30 سوال درک مطلب شفاهی ( Listening Comprehension) مدت پاسخگویی 15 دقیقه 3- 30 سوال گرامر و ساختار (Grammar and Structure) مدت پاسخگویی 20 دقیقه نمره آزمون: محدوده نمره این آزمون از 0 تا 100 است که بالای 50 قبول می¬باشد. پکیج پیش رو با بهره گیری از سال¬ها تجربه و بکارگیری شیوه¬های جدید آموزشی، اقدام به تهیه نرم افزار در چهار بخش واژگان، درک مطلب کتبی، قواعد و ساختار و درک مطلب شنیداری نموده است. هر چند در آزمون MSRT بخش واژگان به صورت مجزا مورد پرسش واقع نمی¬شود اما دانش واژگان در تمامی چهار بخش مذکور (نوشتاری، قواعد، درک مطلب کتبی و درک مطلب شنیداری) می¬¬تواند به داوطلب اطمینان و اعتماد به نفس کافی برای رویارویی با سوالات را بدهد. لذا بسیار توصیه می¬شود بخش واژگان حتماً مورد مطالعه قرار گیرد. این بخش حاوی واژگان پر تکرار و حیاتی در آزمون¬های زبان انگلیسی می¬باشد. به نحوی که این واژگان به صورت نرم افزاری و شیوه¬های جدید و کامل آموزش واژگان تهیه شده است. در بخش قواعد و ساختار، گرامر زبان انگلیسی به همراه ساختارهای متداول زبان انگلیسی و اصطلاحات رایج مورد بحث قرار گرفته است و در هر بخش تست¬های متنوع کاربردی برای تسلط به موضوع قرار داده شده است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دانشجویان تحصیلات تکمیلی در داخل کشور موظف هستند قبل از آزمون جامع دکتری خود و ترجیحاً قبل از جلسه مصاحبه ورودی دکتری دانشگاه¬های سراسری ( وزارت علوم و وزارت بهداشت) مدرک قابل قبول زبان انگلیسی خود را ارائه دهند. با این پکیج آموزشی شما هیچ نیازی به کلاس و کتاب کمک آموزشی ندارید چرا که قادر هستید فایل¬های آ موزشی استاد را به طور کامل مشاهده نمایید و هیچ نقطه مبهمی در این بخش باقی نماند. برای بخش درک مطلب کتبی نیز استاد مهارت¬های درک مطلب را به صورت تفکیک شده آموزش می¬دهند و از این تکنیک¬ها برای حل نمونه سوالات درک مطلب استفاده می¬نمایند. لذا باز هم شما بی نیاز از هر گونه کلاس و کتاب کمک آموزشی خواهید بود. برای بخش درک مطلب شنیداری، نیز نکات لازم در پکیج قرار داده شده است تا داوطلب به راحتی بتواند مواد آموزشی بخش درک مطلب شفاهی را فرا گیرد

سرفصل های دوره


1بخش اول : واژگان ( Vocabulary )
پیشون و پسوند ( Suffix and Prefix )
لغات پایه ( Basic Word )
لغات ضروری ( Essential Words)
آزمون های خودسنجی واژگان
2بخش دوم : ( Grammar & Structure)
اسم ( None )
فعل ( Verb)
ضمیر ( Pronoun )
زمان ( Tence )
مجهولات ( Passive Voice )
افعال مودال ( Modal Verbs )
جملات شرطی ( Conditional Sentences )
جملات سببی ( Causative Case )
مصدر (Infinitive & Gerund)
صفت (Adjective)
قید (Adverb)
جملات موصولی ( Relative Clause )
ربط دهنده ( Connector )
دم سوالی ( Tag Question )
Present Participle & Past Participle
ساختارهای نوشتاری ( Writing Structure )
حروف تعریف ( Article )
نقل قول ( Speech)
حروف اضافه ( Preposition )
آزمون های خودسنجی
3بخش سوم : درک مطلب کتبی : (Reading Comprehension )
بررسی مهارت های درک مطلب
نمونه سوالات حل شده
تمرین های درک مطلب

سرفصل های دوره


1بخش اول : واژگان ( Vocabulary )
پیشون و پسوند ( Suffix and Prefix )
لغات پایه ( Basic Word )
لغات ضروری ( Essential Words)
آزمون های خودسنجی واژگان
2بخش دوم : ( Grammar & Structure)
اسم ( None )
فعل ( Verb)
ضمیر ( Pronoun )
زمان ( Tence )
مجهولات ( Passive Voice )
افعال مودال ( Modal Verbs )
جملات شرطی ( Conditional Sentences )
جملات سببی ( Causative Case )
مصدر (Infinitive & Gerund)
صفت (Adjective)
قید (Adverb)
جملات موصولی ( Relative Clause )
ربط دهنده ( Connector )
دم سوالی ( Tag Question )
Present Participle & Past Participle
ساختارهای نوشتاری ( Writing Structure )
حروف تعریف ( Article )
نقل قول ( Speech)
حروف اضافه ( Preposition )
آزمون های خودسنجی
3بخش سوم : درک مطلب کتبی : (Reading Comprehension )
بررسی مهارت های درک مطلب
نمونه سوالات حل شده
تمرین های درک مطلب

گواهینامه پایان دوره