دوره زبان انگلیسی EPT

آقای تهرانی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره زبان انگلیسی EPT

آقای تهرانی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۹۰۰۳

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۱۲۰ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۱۲ ماه

دانش پذیران:
۱۵۰+

قیمت:
۳۴۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


آزمون EPT ويژه داوطلبان دكتري دانشگاه آزاد اسلامي است و توسط همين دانشگاه به منظور سنجش سطح زبان عمومي متقاضيان آن برگزار مي گردد. این آزمون حاوی 100 سوال است که امتیاز هر سوال 1 می¬باشد. توضیحات تکمیلی در ادامه آمده است: 1- 30 سوال درک مطلب نوشتاری (Reading Comprehension) 2- 45 سوال دانش واژگان (Vocabulary) 3- 25 سوال گرامر و ساختار (Grammar and Structure) نمره آزمون: محدوده نمره این آزمون از 0 تا 100 است که بالای 50 قبول می¬باشد. پکیج پیش رو با بهره گیری از سال¬ها تجربه و بکارگیری شیوه¬های جدید آموزشی، اقدام به تهیه نرم افزار در سه بخش واژگان، درک مطلب کتبی و قواعد و ساختار نموده است. بسیار توصیه می¬شود بخش واژگان به صورت ویژه¬ای مورد مطالعه قرار گیرد چرا که هم بخش عمده¬ای از سوالات را تشکیل می¬دهد و هم در سایر بخش¬ها یاری رسان خواهد بود. این بخش حاوی واژگان پر تکرار و حیاتی در آزمون¬های زبان انگلیسی می¬باشد، به نحوی که این واژگان به صورت نرم افزاری و شیوه¬های جدید و کامل آموزش واژگان تهیه شده است. در بخش قواعد و ساختار، گرامر زبان انگلیسی به همراه ساختارهای متداول زبان انگلیسی و اصطلاحات رایج مورد بحث قرار گرفته است و در هر بخش تست¬های متنوع کاربردی برای تسلط به موضوع قرار داده شده است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی موظف هستند قبل از آزمون جامع دکتری خود و ترجیحاً قبل از جلسه مصاحبه ورودی دکتری، مدرک قابل قبول زبان انگلیسی خود را ارائه دهند. با این پکیج آموزشی شما هیچ نیازی به کلاس و کتاب کمک آموزشی ندارید چرا که قادر هستید فایل¬های آموزشی استاد را به طور کامل مشاهده نمایید و هیچ نقطه مبهمی در این بخش باقی نماند. برای بخش درک مطلب کتبی نیز استاد مهارت¬های درک مطلب را به صورت تفکیک شده آموزش می¬دهند و از این تکنیک¬ها برای حل نمونه سوالات درک مطلب استفاده می¬نمایند. لذا باز هم شما بی نیاز از هر گونه کلاس و کتاب کمک آموزشی خواهید بود. به این ترتیب این پکیج به شما کمک خواهدکرد که با موفقیت و با بهترین نمره آزمون خود را پشت سر بگذارید.

معرفی دوره


آزمون EPT ويژه داوطلبان دكتري دانشگاه آزاد اسلامي است و توسط همين دانشگاه به منظور سنجش سطح زبان عمومي متقاضيان آن برگزار مي گردد. این آزمون حاوی 100 سوال است که امتیاز هر سوال 1 می¬باشد. توضیحات تکمیلی در ادامه آمده است: 1- 30 سوال درک مطلب نوشتاری (Reading Comprehension) 2- 45 سوال دانش واژگان (Vocabulary) 3- 25 سوال گرامر و ساختار (Grammar and Structure) نمره آزمون: محدوده نمره این آزمون از 0 تا 100 است که بالای 50 قبول می¬باشد. پکیج پیش رو با بهره گیری از سال¬ها تجربه و بکارگیری شیوه¬های جدید آموزشی، اقدام به تهیه نرم افزار در سه بخش واژگان، درک مطلب کتبی و قواعد و ساختار نموده است. بسیار توصیه می¬شود بخش واژگان به صورت ویژه¬ای مورد مطالعه قرار گیرد چرا که هم بخش عمده¬ای از سوالات را تشکیل می¬دهد و هم در سایر بخش¬ها یاری رسان خواهد بود. این بخش حاوی واژگان پر تکرار و حیاتی در آزمون¬های زبان انگلیسی می¬باشد، به نحوی که این واژگان به صورت نرم افزاری و شیوه¬های جدید و کامل آموزش واژگان تهیه شده است. در بخش قواعد و ساختار، گرامر زبان انگلیسی به همراه ساختارهای متداول زبان انگلیسی و اصطلاحات رایج مورد بحث قرار گرفته است و در هر بخش تست¬های متنوع کاربردی برای تسلط به موضوع قرار داده شده است.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی موظف هستند قبل از آزمون جامع دکتری خود و ترجیحاً قبل از جلسه مصاحبه ورودی دکتری، مدرک قابل قبول زبان انگلیسی خود را ارائه دهند. با این پکیج آموزشی شما هیچ نیازی به کلاس و کتاب کمک آموزشی ندارید چرا که قادر هستید فایل¬های آموزشی استاد را به طور کامل مشاهده نمایید و هیچ نقطه مبهمی در این بخش باقی نماند. برای بخش درک مطلب کتبی نیز استاد مهارت¬های درک مطلب را به صورت تفکیک شده آموزش می¬دهند و از این تکنیک¬ها برای حل نمونه سوالات درک مطلب استفاده می¬نمایند. لذا باز هم شما بی نیاز از هر گونه کلاس و کتاب کمک آموزشی خواهید بود. به این ترتیب این پکیج به شما کمک خواهدکرد که با موفقیت و با بهترین نمره آزمون خود را پشت سر بگذارید.

سرفصل های دوره


1بخش اول : واژگان ( Vocabulary )
پیشون و پسوند ( Suffix and Prefix )
لغات پایه ( Basic Word )
لغات ضروری ( Essential Words)
آزمون های خودسنجی واژگان
2بخش دوم : ( Grammar & Structure)
اسم ( None )
فعل ( Verb)
ضمیر ( Pronoun )
زمان ( Tence )
مجهولات ( Passive Voice )
افعال مودال ( Modal Verbs )
جملات شرطی ( Conditional Sentences )
جملات سببی ( Causative Case )
مصدر (Infinitive & Gerund)
صفت (Adjective)
قید (Adverb)
جملات موصولی ( Relative Clause )
ربط دهنده ( Connector )
دم سوالی ( Tag Question )
Present Participle & Past Participle
ساختارهای نوشتاری ( Writing Structure )
حروف تعریف ( Article )
نقل قول ( Speech)
حروف اضافه ( Preposition )
آزمون های خودسنجی
3بخش سوم : درک مطلب کتبی : (Reading Comprehension )
بررسی مهارت های درک مطلب
نمونه سوالات حل شده
تمرین های درک مطلب

سرفصل های دوره


1بخش اول : واژگان ( Vocabulary )
پیشون و پسوند ( Suffix and Prefix )
لغات پایه ( Basic Word )
لغات ضروری ( Essential Words)
آزمون های خودسنجی واژگان
2بخش دوم : ( Grammar & Structure)
اسم ( None )
فعل ( Verb)
ضمیر ( Pronoun )
زمان ( Tence )
مجهولات ( Passive Voice )
افعال مودال ( Modal Verbs )
جملات شرطی ( Conditional Sentences )
جملات سببی ( Causative Case )
مصدر (Infinitive & Gerund)
صفت (Adjective)
قید (Adverb)
جملات موصولی ( Relative Clause )
ربط دهنده ( Connector )
دم سوالی ( Tag Question )
Present Participle & Past Participle
ساختارهای نوشتاری ( Writing Structure )
حروف تعریف ( Article )
نقل قول ( Speech)
حروف اضافه ( Preposition )
آزمون های خودسنجی
3بخش سوم : درک مطلب کتبی : (Reading Comprehension )
بررسی مهارت های درک مطلب
نمونه سوالات حل شده
تمرین های درک مطلب

گواهینامه پایان دوره