دوره خودآموز زبان انگلیسی intro

مهندس خزایی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره خودآموز زبان انگلیسی intro

مهندس خزایی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۹۰۱۰

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۵ ماه

دانش پذیران:
۴۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که دانستن زبان انگلیسی در زندگی هر فرد بسیار پرمنفعت است. گاهي كوتاهي به جامعه كنوني بيانگر اين حقيقت است كه دانستن زبان انگليسي امري مهم است و همگان به اين نكته آگاهي كامل دارندكه زبان انگليسي نقش مهم و اساسي در زندگي آنان دارد و گاهي عدم آشنايي با زبان انگليسي باعث بوجود آمدن مشكلاتي در انجام كارها حتي ممكن است در انجام كارهاي روزمره شود. با اندك توجهي به واحدهاي درسي دانشگاه مي توان دريافت كه تقريباً در تمامي مقاطع و گرايشها تحصيلي يكي از دروسي است كه همگان ملزم به گذراندن آن مي باشند. زبان آموزي طيف وسيعي از فراگيران مختلف با سطح سواد مختلف وجود دارد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دوره خودآموز زبان انگلیسی intro دانش پژوهان یکی از جامع ترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد که در راستای آموزش موثر و کاربردی برای زبان آموزان در سطح ابتدایی آماده گردیده است. به یاد داشته باشید، با استفاده از دوره آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، یادگیری شما صرفاً برای تست نیست، بلکه شما در حال یادگیری برای یک عمر هستید. 

معرفی دوره


امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که دانستن زبان انگلیسی در زندگی هر فرد بسیار پرمنفعت است. گاهي كوتاهي به جامعه كنوني بيانگر اين حقيقت است كه دانستن زبان انگليسي امري مهم است و همگان به اين نكته آگاهي كامل دارندكه زبان انگليسي نقش مهم و اساسي در زندگي آنان دارد و گاهي عدم آشنايي با زبان انگليسي باعث بوجود آمدن مشكلاتي در انجام كارها حتي ممكن است در انجام كارهاي روزمره شود. با اندك توجهي به واحدهاي درسي دانشگاه مي توان دريافت كه تقريباً در تمامي مقاطع و گرايشها تحصيلي يكي از دروسي است كه همگان ملزم به گذراندن آن مي باشند. زبان آموزي طيف وسيعي از فراگيران مختلف با سطح سواد مختلف وجود دارد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دوره خودآموز زبان انگلیسی intro دانش پژوهان یکی از جامع ترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد که در راستای آموزش موثر و کاربردی برای زبان آموزان در سطح ابتدایی آماده گردیده است. به یاد داشته باشید، با استفاده از دوره آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، یادگیری شما صرفاً برای تست نیست، بلکه شما در حال یادگیری برای یک عمر هستید. 

سرفصل های دوره


1فصل 1 : معرفی خود و دیگران
2فصل 2 : سلام و احوالپرسی
3فصل 3 : پرسیدن اسم و مشخصات دیگران
4فصل 4 : نامبردن اشیاء و پرسش و پاسخ در مورد جایگاه و محل اشیاء
5فصل 5 : صحبت کردن در مورد مکانهای جغرافیایی
6فصل 6 : سوال و جواب در مورد زادگاه
7فصل 7 : ملیت
8فصل 8 : زبان مادری
9فصل 9 : سن و توصیف افراد
10فصل 10 : صحبت در مورد وضعیت ظاهری و پوشش افراد
11فصل 11 : صحبت در مورد آب و هوا

سرفصل های دوره


1معرفی خود و دیگران
2سلام و احوالپرسی
3پرسیدن اسم و مشخصات دیگران
4نامبردن اشیاء و پرسش و پاسخ در مورد جایگاه و محل اشیاء
5صحبت کردن در مورد مکانهای جغرافیایی
6سوال و جواب در مورد زادگاه
7ملیت
8زبان مادری
9سن و توصیف افراد
10صحبت در مورد وضعیت ظاهری و پوشش افراد
11صحبت در مورد آب و هوا

گواهینامه پایان دوره