دوره خودآموز زبان انگلیسی سطح ۳

آقای سیامکی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره خودآموز زبان انگلیسی سطح ۳

آقای سیامکی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۹۰۱۳

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۵ ماه

دانش پذیران:
۵۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که دانستن زبان انگلیسی در زندگی هر فرد بسیار پرمنفعت است. گاهي كوتاهي به جامعه كنوني بيانگر اين حقيقت است كه دانستن زبان انگليسي امري مهم است و همگان به اين نكته آگاهي كامل دارندكه زبان انگليسي نقش مهم و اساسي در زندگي آنان دارد و گاهي عدم آشنايي با زبان انگليسي باعث بوجود آمدن مشكلاتي در انجام كارها حتي ممكن است در انجام كارهاي روزمره شود. با اندك توجهي به واحدهاي درسي دانشگاه مي توان دريافت كه تقريباً در تمامي مقاطع و گرايشها تحصيلي يكي از دروسي است كه همگان ملزم به گذراندن آن مي باشند. زبان آموزي طيف وسيعي از فراگيران مختلف با سطح سواد مختلف وجود دارد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دوره خودآموز زبان انگلیسی سطح 3 دانش پژوهان یکی از جامع ترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد که در راستای آموزش موثر و کاربردی برای زبان آموزان در سطح 3 آماده گردیده است. به یاد داشته باشید، با استفاده از دوره آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، یادگیری شما صرفاً برای تست نیست، بلکه شما در حال یادگیری برای یک عمر هستید.

معرفی دوره


امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که دانستن زبان انگلیسی در زندگی هر فرد بسیار پرمنفعت است. گاهي كوتاهي به جامعه كنوني بيانگر اين حقيقت است كه دانستن زبان انگليسي امري مهم است و همگان به اين نكته آگاهي كامل دارندكه زبان انگليسي نقش مهم و اساسي در زندگي آنان دارد و گاهي عدم آشنايي با زبان انگليسي باعث بوجود آمدن مشكلاتي در انجام كارها حتي ممكن است در انجام كارهاي روزمره شود. با اندك توجهي به واحدهاي درسي دانشگاه مي توان دريافت كه تقريباً در تمامي مقاطع و گرايشها تحصيلي يكي از دروسي است كه همگان ملزم به گذراندن آن مي باشند. زبان آموزي طيف وسيعي از فراگيران مختلف با سطح سواد مختلف وجود دارد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دوره خودآموز زبان انگلیسی سطح 3 دانش پژوهان یکی از جامع ترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد که در راستای آموزش موثر و کاربردی برای زبان آموزان در سطح 3 آماده گردیده است. به یاد داشته باشید، با استفاده از دوره آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، یادگیری شما صرفاً برای تست نیست، بلکه شما در حال یادگیری برای یک عمر هستید.

سرفصل های دوره


1عشق و ازدواج
2شغل و شخصیت افراد
3 تقاضاهای ناخوشایند
4 روزنامه
5 تفاوت های فرهنگی
6شکایت های رایج
7مشکلات جامعه شهری
8 رشته های دانشگاهی
9مشاغل خدماتی
10 مدهای رایج در جامعه (غیر از لباس)
11مراحل مختلف زندگی
12عادت های بد
13صنعت سینما
14شرکت های موفق
15قوانین عجیب
16زنان موفق

سرفصل های دوره


1عشق و ازدواج
2شغل و شخصیت افراد
3تقاضاهای ناخوشایند
4روزنامه
5تفاوت های فرهنگی
6شکایت های رایج
7مشکلات جامعه شهری
8رشته های دانشگاهی
9مشاغل خدماتی
10مدهای رایج در جامعه (غیر از لباس)
11مراحل مختلف زندگی
12عادت های بد
13صنعت سینما
14شرکت های موفق
15قوانین عجیب
16زنان موفق

گواهینامه پایان دوره