دوره جامع خودآموز زبان انگلیسی

مهندس دارویی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره جامع خودآموز زبان انگلیسی

مهندس دارویی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۹۰۱۴

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۱۴۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۱۴ ماه

دانش پذیران:
۲۵۰+

قیمت:
۶۵۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


در عصر حاضر زبان انگليسي پل ارتباطي بين جوامع مخلتف گرديده و افراد اين جوامع از طريق زبان انگليسي با يكديگر ارتباط برقرار كرده و مكاتبات آنان هم با استفاده از اين زبان صورت مي پذيرد. اگر استفاده از مهارت‌های زبان را به انتخاب خودمان واگذار کنند احتمال زیاد رغبت چندانی به آن نشان نخواهیم داد. مغز ما به‌طور غریزی همواره به دنبال راحتی است و طبیعتاً گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند که به کمترین میزان تفکر نیاز دارند. دوره جامع خودآموز زبان انگلیسی معادل 16 ترم زبان بوده و در برگیرنده سطح Intro، سطح 1، 2 و 3 می باشد که به صورت یکجا و پیوسته در دسترس زبان آموزان باشد . افراد با استفاده از این دوره می توانند به راحتی گام به گام به یادگیری زبان بپردازند.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دوره جامع خودآموز زبان انگلیسی دانش پژوهان یکی از جامع ترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد که در راستای آموزش موثر و کاربردی برای زبان آموزان آماده گردیده است. به یاد داشته باشید، با استفاده از دوره آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، یادگیری شما صرفاً برای تست نیست، بلکه شما در حال یادگیری برای یک عمر هستید.

معرفی دوره


در عصر حاضر زبان انگليسي پل ارتباطي بين جوامع مخلتف گرديده و افراد اين جوامع از طريق زبان انگليسي با يكديگر ارتباط برقرار كرده و مكاتبات آنان هم با استفاده از اين زبان صورت مي پذيرد. اگر استفاده از مهارت‌های زبان را به انتخاب خودمان واگذار کنند احتمال زیاد رغبت چندانی به آن نشان نخواهیم داد. مغز ما به‌طور غریزی همواره به دنبال راحتی است و طبیعتاً گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند که به کمترین میزان تفکر نیاز دارند. دوره جامع خودآموز زبان انگلیسی معادل 16 ترم زبان بوده و در برگیرنده سطح Intro، سطح 1، 2 و 3 می باشد که به صورت یکجا و پیوسته در دسترس زبان آموزان باشد . افراد با استفاده از این دوره می توانند به راحتی گام به گام به یادگیری زبان بپردازند.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
دوره جامع خودآموز زبان انگلیسی دانش پژوهان یکی از جامع ترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد که در راستای آموزش موثر و کاربردی برای زبان آموزان آماده گردیده است. به یاد داشته باشید، با استفاده از دوره آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، یادگیری شما صرفاً برای تست نیست، بلکه شما در حال یادگیری برای یک عمر هستید.

سرفصل های دوره


1فصل اول: خود آموز زبان انگلیسی Intro
معرفی خود و دیگران
سلام و احوالپرسی
پرسیدن اسم و مشخصات دیگران
نامبردن اشیاء و پرسش و پاسخ در مورد جایگاه و محل اشیاء
صحبت کردن در مورد مکانهای جغرافیایی
سوال و جواب در مورد زادگاه
ملیت
زبان مادری
سن و توصیف افراد
صحبت در مورد وضعیت ظاهری و پوشش افراد
صحبت در مورد آب و هوا
2فصل دوم: خود آموز زبان انگلیسی سطح 1
آشنایی و احوال پرسی
گذراندن روز
خرید از بازار
موسیقی
صحبت درباره خانواده
ورزش
تعطیلات و اوقات فراغت
آدرس دادن و آدرس گرفتن
صحبت درباره ظاهر افراد (چهره، لباس،…)
تجربه های عجیب
توصیف شهرها
بهداشت و درمان
رستوران
جغرافیا و توصیف رودها، کوه ها، دریاها…
دعوت، پذیرش و رد کردن دعوت
تغییرات در افراد و در زندگی
3فصل سوم: خود آموز زبان انگلیسی سطح 2
خاطرات گذشته
ترافیک و حمل و نقل شهری
توصیف خانه و آپارتمان
آشپزی
گذراندن تعطیلات
کار “خانه” و اعتراض های رایج در خانواده
فن آوری
تعطیلات رسمی و جشن ها
گذشته، حال، آینده
مهارت ها و توانمندی ها
بناهای معروف
افراد مشهور و موفق
سینما
ایما و اشاره، و ارتباط غیرکلامی
اخبار حوادث
بهانه و توجیه
4فصل چهارم: خودآموز زبان انگلیسی سطح 3
عشق و ازدواج
شغل و شخصیت افراد
تقاضاهای ناخوشایند
روزنامه
تفاوت های فرهنگی
شکایت های رایج
مشکلات جامعه شهری
رشته های دانشگاهی
مشاغل خدماتی
مدهای رایج در جامعه (غیر از لباس)
مراحل مختلف زندگی
عادت های بد
صنعت سینما
شرکت های موفق
قوانین عجیب
زنان موفق

سرفصل های دوره


1فصل اول: خود آموز زبان انگلیسی Intro
معرفی خود و دیگران
سلام و احوالپرسی
پرسیدن اسم و مشخصات دیگران
نامبردن اشیاء و پرسش و پاسخ در مورد جایگاه و محل اشیاء
صحبت کردن در مورد مکانهای جغرافیایی
سوال و جواب در مورد زادگاه
ملیت
زبان مادری
سن و توصیف افراد
صحبت در مورد وضعیت ظاهری و پوشش افراد
صحبت در مورد آب و هوا
2فصل دوم: خود آموز زبان انگلیسی سطح 1
آشنایی و احوال پرسی
گذراندن روز
خرید از بازار
موسیقی
صحبت درباره خانواده
ورزش
تعطیلات و اوقات فراغت
آدرس دادن و آدرس گرفتن
صحبت درباره ظاهر افراد (چهره، لباس،…)
تجربه های عجیب
توصیف شهرها
بهداشت و درمان
رستوران
جغرافیا و توصیف رودها، کوه ها، دریاها…
دعوت، پذیرش و رد کردن دعوت
تغییرات در افراد و در زندگی
3فصل سوم: خود آموز زبان انگلیسی سطح 2
خاطرات گذشته
ترافیک و حمل و نقل شهری
توصیف خانه و آپارتمان
آشپزی
گذراندن تعطیلات
کار “خانه” و اعتراض های رایج در خانواده
فن آوری
تعطیلات رسمی و جشن ها
گذشته، حال، آینده
مهارت ها و توانمندی ها
بناهای معروف
افراد مشهور و موفق
سینما
ایما و اشاره، و ارتباط غیرکلامی
اخبار حوادث
بهانه و توجیه
4فصل چهارم: خودآموز زبان انگلیسی سطح 3
عشق و ازدواج
شغل و شخصیت افراد
تقاضاهای ناخوشایند
روزنامه
تفاوت های فرهنگی
شکایت های رایج
مشکلات جامعه شهری
رشته های دانشگاهی
مشاغل خدماتی
مدهای رایج در جامعه (غیر از لباس)
مراحل مختلف زندگی
عادت های بد
صنعت سینما
شرکت های موفق
قوانین عجیب
زنان موفق

گواهینامه پایان دوره